Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava poskytuje svým zaměstnancům a studentům možnost bezdrátového připojení (WIFI) do své sítě TUONET.
Připojení do  sítě je možno realizovat prostřednictvím následujících WIFI bezdrátových sítí:

EDUROAM - preferované připojení

Tato síť umožňuje WiFi připojení jak na VŠB-TUO, tak i ve WiFi sítích jiných akademických institucí zapojených do mezinárodního projektu eduroam. Návštěvám z těchto akademických institucí pak umožňuje připojení na VŠB-TUO. Další návody můžete nalézt na stránkách projektu eduroam.cz.

Přihlašovací jméno je nutné uvádět ve formátu login@vsb.cz, tedy např. abc123@vsb.cz, jak je tomu uvedeno v návodech. Tato syntaxe uživatelského jména je striktně vyžadována. Aby uživatel VŠB-TUO mohl využívat služeb sítě EDUROAM, musí mít nastaveno tzv. wifi heslo.

Služba automatické konfigurace sítě eduroam CAT (zkušební provoz):

 • vymažte ze systému předchozí profily sítě eduroam, pokud nějaké máte
 • můžete použít přímý odkaz na stažení instalátoru nebo
  • na stránkách https://cat.eduroam.org/ zvolte "stáhněte si svůj instalační program eduroam"
  • zvolte organizaci VŠB-Technická univerzita Ostrava
  • zvolte instalátor pro požadovaný operační systém
 • po spuštění instalátoru zadejte přihlašovací jméno ve formátu login@vsb.cz
 • zadejte své wifi heslo

Systém eduroam CAT je koncipován jako platforma pro spolupráci subjektů zapojených do projektu eduroam a není vyvíjen ani spravován VŠB-TUO. Eduroam CAT instalační program mění parametry zabezpečení ve vašem přístroji, vždy byste se měli ujistit, že pochází z důvěryhodného zdroje. Proto je eduroam CAT instalační program podepsaný organizací TERENA. Věnujte pozornost systémovému hlášení, které tuto skutečnost potvrdí.

Návody pro manuální konfiguraci:

TUONET-SIMPLE

Síť určená pro koncová zařízení (např. PDA, MDA), která nepodporují žádné autentizační a šifrovací mechanismy, popř. jsou s nimi technické problémy.
Proč používání sítě tuonet-simple není bezpečné je popsáno zde.

Síť tuonet-simple vyžaduje od uživatele periodickou reautentizaci po uplynutí doby 20 minut od odeslání autentizačního formuláře.

Návody:


 

TUONET-GUEST

Síť je určena pro uživatele s vytvořeným účtem s omezenou platností, tzv. "guest access". Do této sítě se mohou připojit individuální návštěvy VŠB-TUO, popř. uživatelé při konání různých akcí jako konference apod.

Jak požádat o zřízení služby

O zřízení dočasného přístupu žádají zaměstnanci VŠB-TUO prostřednictvím IT Helpdesku nebo lze kontaktovat fakultní správce, kteří také mají toto oprávnění. Zřízené přístupy jsou časově omezené a určené jen pro výkon činností souvisejících s pracovními, výzkumnými nebo výukovými účely.

V žádosti je nutno uvést:

 • identita hosta (jméno, příjmení, emailová adresa)
 • od a do kdy má být hostovský účet zřízen
 • účel, pro který je přístup zřizován

Parametry služby
Uživatelé této sítě jsou připojováni mimo síť VŠB-TUO, pouze mají přístup k síti Internet. Přístupy se zřizují pouze uživatelům, kteří nemají standardní přístup do WiFi sítě VŠB-TUO (eduroam,...) a to na maximálně 14 dní. Po zřízení je účet aktivní během jedné minuty.

Na emailovou adresu hosta a případně garanta přístupu (zaměstnanec VŠB) jsou následně zaslány pokyny pro přístup vč. přihlašovacích údajů.

Autentizace do sítě tuonet-guest probíhá automatickým přesměrováním stránky webového prohlížeče na autentizační formulář (stejně jako u sítě tuonet-simple).
 

TUONET-IOT

Síť je určena pouze pro zařízení, která svým charakterem spadají do skupiny "Internet of Things" (IoT) a zároveň nepodporují/neumí autentizační metodu EAP-PEAP. Mohou to být např. moduly ESP či Arduino, chytré TV a ostatní zařízení, která jsou provozována za účelem vědy, výzkumu, výuky, zajištění provozu či prezentace univerzity.

Autentizace do sítě probíhá pomocí IPSK (Identity PSK), což znamená, že je použita metoda WPA2-PSK (AES), ale každé zařízení má pro připojení vytvořeno své unikátní heslo. WPA-PSK (TKIP) není podporován.

Identifikace zařízení je na základě MAC adresy a o registraci takového zařízení je potřeba požádat Helpdeskové pracoviště útvaru CIT nebo na kl. 5666.

Výstupem registrace je seznam MAC adres, k nim příslušná (PSK) hesla a IP adresy, které zařízení budou z DHCP dostávat. Tento seznam zařízení můžete zobrazit na https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/registrovana-zarizeni/ .

Zařízení nepodporující protokol DHCP není možné připojit.

Platnost registrace zařízení je stejná jako u standardní registrace pc/ntb/tiskárny. Tj. je vázaná na platnost loginu osoby, která registraci provedla.

Každé koncové zařízení zapojené do sítě  tuonet-iot je rychlostně omezeno na 8 Mbps, zařízení mají veřejné IPv4 a IPv6 adresy a mají konektivitu do Internetu i do školní sítě. Zařízení také mohou komunikovat mezi sebou.

Tato síť má pilotní charakter, její parametry se mohou v průběhu času měnit, nemusí být dostupná na všech AP v kampusu nebo může být zrušena. 

TUONET-LAB

Tato síť bude zrušena 30.4.2019. Jako náhrada bude spuštěna síť s názvem tuonet-iot .

Síť je určena pro zařízení určená k výuce, která z technických důvodů nelze zapojit do sítě EDUROAM (IoT zařízení apod.).

Tato síť má pilotní charakter, její parametry se mohou v průběhu času měnit, nebo může být zrušena. Má omezení, která by neměla zařízením pro výuku vadit, ale není určena pro provoz běžných koncových zařízení (tablety, telefony, notebooky).

Na síti probíhá periodická změna hesla a před použitím je zařízení třeba registrovat.

Podrobnější informace naleznete zde.
 

Další informace:

Značky:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava