GitLab - webový správce repozitářů

Last modified by Stanislav Vaštyl on 03.08.2023 12:58

Celoškolská webová služba GitLab je určena všem zaměstnancům i studentům VŠB, pro práci, která výhradně souvisí s jejich činností na univerzitě.

Limity uživatelů:
Limity jsou nastaveny na 5 projektů  per uživatel. Projekty a skupiny jsou defaultně nastaveny na hodnotu "Private". V případě potřeby je navýšení limitu možné - stačí požádat prostřednictvím HelpDesku.

Odstávky systému:
Periodické odstávky jsou plánovány na liché týdny od 8 do 9 hodin a to z důvodu povyšování verzí GitLabu. Na veškeré plánované odstávky budete také upozornění dopředu v záhlaví webu GitLab.

Zálohování:
Zalohování pro potřeby obnovy probíhá z provozních důvodů v ranních hodinách.

Řešení problémů/požadavků:
Výhradně přes školní HelpDesk.

Default initial branch name: main

Oficiální dokumentace ke GitLabu: https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/

Chyby a jejich řešení:

# git version < v2.28
git init --initial-branch=main
error: unknown option `initial-branch=main'

# řešení pro projekt
git init
git symbolic-ref HEAD refs/heads/main

# git version > v2.28+
git init --initial-branch=main

# nastavení globální
git config --global init.defaultBranch main