IT systémy podporované oddělením CIT

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:55

CIT podporuje hardware a software na rektorátních pracovištích za následujících podmínek:

 1. Operační systém Microsoft Windows ve verzích podporovaných výrobcem, nainstalovaný na PC nebo NB.
 2. Kancelářský balík Microsoft Office ve verzi podporované výrobcem.
 3. Cloudové aplikace služby Microsoft 365 (Office 365).
 4. Aplikační software ostatních dodavatelů, u kterého výrobce zaručuje kompatibilitu s aktuálně podporovanými verzemi operačního systému Microsoft Windows a které byly pořízeny po konzultaci s CIT.
 5. Periferní zařízení (tiskárny, skenery, atd.), u kterých výrobce zaručuje kompatibilitu s aktuálně podporovanými verzemi OS Microsoft Windows.
 6. Mobilní telefony používající operační systém Android, které jsou aktuálně podporované výrobcem zařízení a jsou kompatibilní s IT systémy VŠB-TUO.
   

Microsoft

Produkty firmy Microsoft se řídí zásadami životního cyklu:

OS Android

Podpora jednotlivých verzí a implementací OS Android závisí především na konkrétním výrobci zařízení. Google nemá při vydání nové verze přesně stanovenou dobu, po kterou bude trvat její podpora. V těchto případech je potřeba vždy individuálně posoudit konkrétní zařízení.
Zde lze nalézt alespoň orientační údaje o podporovaných verzích:

Ostatní aplikační SW

U aplikačního software ostatních dodavatelů záleží na konkrétním výrobci. Většinou lze tento údaj dohledat na jeho webových stránkách.
 

CIT nepodporuje následující hardware a software:

 1. Jakákoli zařízení firmy Apple.
 2. Osobní počítače s operačním systémem Linux.
 3. Jakákoli zařízení s jinými operačními systémy, než jsou výše vyjmenované.
 4. Periferní zařízení, u kterých výrobce nezaručuje kompatibilitu s aktuálně podporovanými verzemi OS Microsoft Windows.
 5. Pevné telefonní přístroje.
 6. Soukromá zařízení zaměstnanců VŠB-TUO s výjimkou konfigurace MS RDS na zařízeních pracovníků odd. 9520 a 9530.
  Tato zařízení je možné používat, pokud to není v rozporu s interními předpisy VŠB-TUO, ale je na uživateli, jak si zajistí jejich provoz.