HomeL

Last modified by on 15.10.2020 12:59

Přechod na nový server

Vzhledem ke končící podpoře operačního systému provozovaného na serveru HomeL je nutný přechod na nový operační systém a zároveň na novou verzi PHP 7.4, místo stávající verze PHP 5.3. Pokud na svých stránkách používáte PHP, některé funkce nejsou s novou verzí kompatibilní a bude nutné PHP kód přepsat.

Pokud PHP nepoužíváte, nemusíte dále číst. Přechod na nový server se vás nikterak nedotkne a není z vaší strany nutný žádný zásah.

Nový server homel-new.vsb.cz

 • Server bude v průběhu přechodu přejmenován na homel.vsb.cz.
 • Přístup na server homel-new.vsb.cz je totožný se serverem homel.vsb.cz, jiné je pouze jméno serveru.
 • Apache 2.4, PHP 7.4
 • V případě problémů využijte prosím Helpdesk, frontu Služby serverové infrastruktury

Harmonogram přechodu

1.7.2020

 • homel.vsb.cz není nijak dotčen.
 • Zaslání seznamu pravděpodobně nekompatibilních PHP souborů dotčeným uživatelům.
 • Zpřístupnění serveru homel-new.vsb.cz. Uživatelům je doporučeno přenést na server své stránky a otestovat kompabilitu PHP.
 • Uživatelé, kteří si přesunou soubory na server homel-new.vsb.cz a otestují správnou funčnost, mohou přesměrovat veškeré požadavky na nový server vložením následujícího řádku do souboru public_html/.htaccess na serveru homel.vsb.cz

15.9.2020

 • Přejmenování homel.vsb.cz na homel-old.vsb.cz
 • Pokud nebude na serveru homel-new.vsb.cz uživatelský domovský adresář, nebo bude prázdný, bude přenesen ze serveru homel-old.vsb.cz
 • Přjmenování homel-new.vsb.cz na homel.vsb.cz
 • Uživatelé, kterým nebudou korektně fungovat stránky, mohou přesměrovat veškeré požadavky na starý server vložením následujícího řádku do souboru  public_html/.htaccess na serveru homel.vsb.cz (novém)

31.12.2020

 • Ukončení provozu serveru homel-old.vsb.cz
   

Domovské WWW stránky uživatelů

Stránky uživatelů na serveru HomeL zobrazíte zadáním adresy http://homel.vsb.cz/~osobní číslo/
Např. pro uživatele s osobním číslem abc123: http://homel.vsb.cz/~abc123/

Vyhledávání dat ze serveru HomeL proveďte ze stránek VŠB-TUO nebo ve vyhledávači Google zadejte site:homel.vsb.cz hledaný text.

Hledáním na tomto dokumentačním serveru IDOC nic z homelovského obsahu nenajdete!

Do úložiště HomeL neukládejte osobní údaje!

Uživatel musí dodržovat Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TU Ostrava (TUO_SME_99_002).

Pro výměnu souborů využijte například služeb sdružení CESNET, který pro síť CESNET2 (kde je i VŠB) tuto službu poskytuje. http://filesender.cesnet.cz

Pro názvy jak html dokumentů, tak i pro ostatní soubory nepoužívejte mezery a diakritiku. Při jejich užití v názvech se nemusí podařit dokumenty zobrazit/stáhnout.

Přístup a omezení

 • Z důvodů bezpečnosti je k systému umožněn přístup pouze přes šifrované protokoly. Vzhledem k množství uživatelů nelze z tohoto pravidla provádět výjimky.
 • Na systém je možno přistupovat z celé sítě TUONET přes protokoly IPv4 i IPv6. Přímý přístup z internetu není povolen. Pokud potřebujete přístup z internetu, využijte VPN.
 • Uživatelé mají přidělenou kvótu 245 MB, resp. 8000 souborů. Krátkodobý limit je 254 MB, resp. 9000 souborů. Po přečerpání krátkodobých limitů (zbývající dobu uvádí sloupec grace dojde k dočasnému uplatnění nižších mezí. Tento stav trvá do odmazání souborů uživatelem. Aktuální využití diskových kapacit lze zjistit příkazem quota -s, jehož výstup je obdobný tomuto:

 Disk quotas for user abc123 (uid 9557) 

Filesystemblocksquotalimitgracefilesquotalimitgrace
/dev/sdb1237M245M254M 8329*8000900025days

V opodstatněných případech lze o zvýšení kvóty zažádat prostřednictvím HelpDesk pracoviště útvaru CIT VŠB-TU Ostrava.

Interaktivní přístup

Pro přístup k příkazové řádce je podporován pouze SSH přístup. Přístup pomocí telnet klienta není povolen. SSH klienti jsou k dispozici pro téměř všechny běžně používané OS. V OS Linux je možno spustit SSH klienta příkazem ssh.
Např. ssh abc123@homel.vsb.cz.

Pro OS Windows je velmi kvalitní SSH klient PuTTY dostupný na adrese:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html  (putty.exe).

Otisky veřejných klíčů

MD5: b1:82:f5:1a:b6:fc:f0:e2:18:4b:7d:6e:5c:2a:3b:ab /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub (DSA)
MD5: a2:66:a6:a3:e3:41:d1:7e:70:77:f0:1f:97:42:fb:b5 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub (RSA)
MD5: 36:95:52:c0:0d:dc:14:6d:30:ce:f2:e0:85:14:31:3c /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub (ECDSA)
MD5: e0:3c:54:be:dc:e0:c4:c0:5e:df:be:04:63:d6:c1:54 /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key (ED25519)

Přenos souborů

Pro přenos souborů lze použít šifrovaný protokol SSH:

Pro OS Windows:

winscp-sftp.jpeg

Pro OS Linux:

 • SCP klienta je možno spustit příkazem scp.

Např. pro přenos souboru do vlastního domovského adresáře (název cilovy_soubor lze vynechat; pak je zdrojovy_soubor přenesen s původním názvem):
scp zdrojovy_soubor abc123@homel.vsb.cz:~/cilovy_soubor.

Webový server

Instalovaný SW

 • WWW server Apache 2.4
 • PHP verze 7.4

WWW server Apache 2.4

Každý uživatel může své WWW stránky (příp. jiné dokumenty určené ke zveřejnění) umístit ve svém domovském adresáři do podadresáře public_html. Obsah tohoto podadresáře je publikován do internetu.
Např.: Soubor /home/uni/abc123/public_html/stranka.html je publikován jako http://homel.vsb.cz/~abc123/stranka.html.

Pro názvy HTML dokumentů ani ostatních publikovaných souborů nepoužívejte mezery a diakritiku. Při jejich užití v názvech se nemusí podařit obsah zobrazit/stáhnout.

Při problémech s přístupovými právy v publikačním adresáři přidejte všem uživatelům oprávnění pro čtení:
$ chmod -R a+r ~/public_html

Následující seznam souborů slouží k zobrazení, pokud je v URL obsažen pouze nadřazený adresář daného souboru:

 • index.htm
 • index.html
 • index.php

Např.: Soubor /home/uni/abc123/public_html/index.html
je publikován jako http://homel.vsb.cz/~abc123/.

Uživatelské skupiny

Prostřednictvím Helpdeskového pracoviště lze zažádat o vytvoření uživatelské skupiny (společné složky pro pracoviště) na serveru HomeL.

Technická podpora

Poskytování podpory je zajištěno prostřednictvím HelpDesk pracoviště útvaru CIT VŠB-TU Ostrava.

Poznámky

 • Historie: Linuxový server 1x CPU Intel Xeon 3.2GHz, 4GB RAM, 2x Gigabit Ethernet
 • Zvirtualizováno: 18.11.2011
Tags:
 
© 2015 - 2021 CIT, VŠB-TUO Ostrava