HomeL

Last modified by Kateřina Baierová on 07.06.2024 10:18

Úvod

Server HomeL slouží k ukládání uživatelských dat (souborů) pro osobní www stránky uživatele. Tyto stránky (soubory) jsou přístupné k prohlížení komukoliv prostřednictvím webového prohlížeče (bez ohledu na síť).
Vkládání dat do uživatelského adresáře je umožněno přes šifrované protokoly, a to pouze ze školní sítě TUONET, resp. přes VPN. 
(návod je dostupný níže)

Do úložiště HomeL neukládejte osobní údaje!

Uživatel musí dodržovat Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TUO (TUO_SME_99_002).

Vyhledávání dat ze serveru HomeL proveďte ze stránek VŠB-TUO nebo ve vyhledávači Google zadejte site:homel.vsb.cz hledaný text.

Pro výměnu souborů využijte například služeb sdružení CESNET, který pro síť CESNET2 (kde je i VŠB) tuto službu poskytuje. http://filesender.cesnet.cz

Pro názvy jak html dokumentů, tak i pro ostatní soubory nepoužívejte mezery a diakritiku. Při jejich užití v názvech se nemusí podařit dokumenty zobrazit/stáhnout.

Přístup a omezení

 • Stránky uživatelů na serveru HomeL zobrazíte zadáním adresy http://homel.vsb.cz/~osobní číslo/
  Např. pro uživatele s osobním číslem abc123: http://homel.vsb.cz/~abc123/
 • Z důvodů bezpečnosti je přístup pro vkládání dat do uživatelského adresáře povolen pouze přes šifrované protokoly. Vzhledem k množství uživatelů nelze z tohoto pravidla provádět výjimky.
 • Do adresáře může správce jeho obsahu přistupovat z celé sítě TUONET přes protokoly IPv4 i IPv6. Přímý přístup z internetu není povolen. Pokud potřebujete přístup z internetu, využijte VPN.
 • Přidělené kvóty: 245 MB, resp. 8000 souborů. Krátkodobý limit je 254 MB, resp. 9000 souborů. Po přečerpání krátkodobých limitů (zbývající dobu uvádí sloupec grace dojde k dočasnému uplatnění nižších mezí. Tento stav trvá do odmazání souborů uživatelem. Aktuální využití diskových kapacit lze zjistit příkazem quota -s, jehož výstup je obdobný tomuto:

 Disk quotas for user abc123 (uid 9557) 

Filesystemblocksquotalimitgracefilesquotalimitgrace
/dev/sdb1237M245M254M 8329*8000900025days

V opodstatněných případech lze o zvýšení kvóty zažádat prostřednictvím HelpDesk pracoviště útvaru CIT VŠB-TUO.

Interaktivní přístup

Pro přístup k příkazové řádce je podporován pouze SSH přístup. Přístup pomocí telnet klienta není povolen. SSH klienti jsou k dispozici pro téměř všechny běžně používané OS. V OS Linux je možno spustit SSH klienta příkazem ssh.
Např. ssh abc123@homel.vsb.cz.

Pro OS Windows je velmi kvalitní SSH klient PuTTY dostupný na adrese:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html  (putty.exe).

Otisky veřejných klíčů

MD5: b1:82:f5:1a:b6:fc:f0:e2:18:4b:7d:6e:5c:2a:3b:ab /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub (DSA)
MD5: a2:66:a6:a3:e3:41:d1:7e:70:77:f0:1f:97:42:fb:b5 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub (RSA)
MD5: 36:95:52:c0:0d:dc:14:6d:30:ce:f2:e0:85:14:31:3c /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub (ECDSA)
MD5: e0:3c:54:be:dc:e0:c4:c0:5e:df:be:04:63:d6:c1:54 /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key (ED25519)

Přenos souborů

Pro přenos souborů lze použít šifrovaný protokol SSH:

Pro OS Windows:

winscp-sftp.jpeg

Pro OS Linux:

 • SCP klienta je možno spustit příkazem scp.

Např. pro přenos souboru do vlastního domovského adresáře (název cilovy_soubor lze vynechat; pak je zdrojovy_soubor přenesen s původním názvem):
scp zdrojovy_soubor abc123@homel.vsb.cz:~/cilovy_soubor.

Webový server

Instalovaný SW

 • WWW server Apache 2.4
 • PHP verze 7.4

WWW server Apache 2.4

Každý uživatel může své WWW stránky (příp. jiné dokumenty určené ke zveřejnění) umístit ve svém domovském adresáři do podadresáře public_html. Obsah tohoto podadresáře je publikován do internetu.
Např.: Soubor /home/uni/abc123/public_html/stranka.html je publikován jako http://homel.vsb.cz/~abc123/stranka.html.

Pro názvy HTML dokumentů ani ostatních publikovaných souborů nepoužívejte mezery a diakritiku. Při jejich užití v názvech se nemusí podařit obsah zobrazit/stáhnout.

Při problémech s přístupovými právy v publikačním adresáři přidejte všem uživatelům oprávnění pro čtení:
$ chmod -R a+r ~/public_html

Následující seznam souborů slouží k zobrazení, pokud je v URL obsažen pouze nadřazený adresář daného souboru:

 • index.htm
 • index.html
 • index.php

Např.: Soubor /home/uni/abc123/public_html/index.html
je publikován jako http://homel.vsb.cz/~abc123/.

Uživatelské skupiny

Prostřednictvím Helpdeskového pracoviště lze zažádat o vytvoření uživatelské skupiny (společné složky pro pracoviště) na serveru HomeL.

Technická podpora

Poskytování podpory je zajištěno prostřednictvím HelpDesk pracoviště útvaru CIT VŠB-TUO.

Poznámky

 • Historie: Linuxový server 1x CPU Intel Xeon 3.2GHz, 4GB RAM, 2x Gigabit Ethernet
 • Zvirtualizováno: 18.11.2011