Vložení materiálu do systému DSpace

Last modified by on 09.04.2020 14:59

 1. Přihlašte se do systému DSpace (Digitální repozitář VŠB-TUO) pomocí osobního čísla a jednotného hesla
 2. Ze seznamu "Komunity v DSpace" vyberte svou fakultu a po jejím rozkliknutí přejděte do kolekce "Studijní materiály E-výuka {název fakulty}"
 3. Za pomocí odkazu "Zaslat do této kolekce nový záznam" založte nový záznam.

  Uživatelé, kteří nemají právo v kolekci záznamy vytvářet, tento odkaz nevidí.

  Popsání záznamu

  Vytváření prvotního záznamu probíhá celkem v šesti krocích, povinné údaje jsou kromě číselníků oborů/předmětů, kde je nutné zvolit minimálně jednu možnost, označeny hvězdičkou.

  Číselníky s kódy (předmětů, verzí předmětu, studijních programů a oborů), vyskytující se ve studijních plánech pro aktuální akademický rok, slouží pro definování míst, na kterých se mají v rámci portálu E-výuka zobrazovat odkazy na tyto materiály. 

  • Kód verze předmětu - slouží pro vyjmenování konkrétních verzí předmětu
   • materiály typické pouze pro některé verze daného předmětu (např. materiály pro kombinovanou formu studia, pro výuku v cizím jazyce, aj.)
   • formát: {kód katedry} - {název předmětu} ({kód verze předmětu})
  • Kód předmětu - slouží pro vyjmenování předmětů
   • odkazy na materiály se automaticky zobrazují u všech verzí předmětu
   • formát: {kód katedry} - {název předmětu} ({kód předmětu})
  • Kód studijního oboru - slouží pro definování materiálu, který se týká celého studijního oboru
   • odkazy na materiály se zobrazují jen na detailních stránkách oboru (na stránkách předmětů uvedeny nejsou)
   • formát: {název oboru} ({kód oboru})
  • Kód studijního programu - slouží pro definování materiálu, který se týká celého studijního programu
   • odkazy na materiály se zobrazují jen na detailní stránce programu (na stránkách předmětů uvedeny nejsou)
   • formát: {název programu} ({kód programu})

  U každého číselníku lze vybírat více hodnot přidržením klávesy CTRL.

  Spárování s předmětem

  Před opuštěním první strany formuláře je potřeba správně nastavit "Přístupová práva k souboru":

  • openAccess - přístup všem bez nutnosti přihlášení (v dalším kroku je možno nastavit licenci Creative Commons)
  • restrictedAccess - přístup po přihlášení pro studenty a zaměstnance z dané fakulty
  • embargoedAccess - přístup k nahraným materiálům až od data nastaveného při nahrávání souborů, dále přístup pouze přihlášeným studentům a zaměstnancům dané fakulty
  • closedAccess - přístup pouze pro administrátory
 4. Na druhé straně formuláře můžete zadat doplňující údaje k vytvořenému záznamu. Veškeré tyto údaje jsou nepovinné, stránku je tedy možné přeskočit a přejít dále k nahrávání souborů.

  Informace o projektu

 5. Nahrajte soubory se studijními materiály.

  Nahrání souborů

  Soubory mohou být libovolného formátu, vhodné je ovšem používat standardizované formáty (pdf, epub, jpg ...).

 6. Zkontrolujte metadata záznamu a přejděte k nastavení licence.
 7. Licencujte vložený obsah pomocí licence Creative Commons

  Před uložením záznamu do archivu zvolte správnou licenci:

  • licence Public Domain (není CC) - dílo je volně použitelné pro jakýkoli účel bez omezení dle autorského zákona v lokální jurisdikci, nemusí to však nutně platit pro celý svět.
  • licence CC0 - dílo je celosvětově volně použitelné pro jakýkoli účel bez omezení dle autorského zákona. 
  • rozšířená licence Creative Commons - více o možnostech nastavení: https://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/
  • bez licence Creative Commons

  Volba licence

 8. Před dokončením příspěvku potvrďte souhlas s distribuční licencí metadatového záznamu

  Distribuční licence

 9. Stiskněte tlačítko "Dokončit příspěvek"
 10. Kontrola příspěvku pracovníkem Ústřední knihovny VŠB - TUO

  Vložený příspěvek je dále podroben kontrole pracovníkem knihovny, který byl o jeho vytvoření automaticky notifikován.

  V případě, že příspěvek nemá správně zadané údaje a pracovník knihovny je sám není schopen doplnit, může Váš příspěvek zamítnout, o čemž obdržíte e-mailovou informační zprávu (viz. příklad níže).

   Poslali jste: Statistika
   Do kolekce: Studijní materiály E-výuka Ekonomické fakulty
   Knihovna (knihovna@vsb.cz) zamítnul váš příspěvek z následujícího důvodu:

   Příspěvek nemá správně nastavenou licenci.

   Váš příspěvek nebyl smazán. Dostanete se k němu z vaší stránky „Můj DSpace“: http://dspace.vsb.cz/mydspace
   DSpace

  Takovýto příspěvek můžete znovu otevřít, editovat / doplnit chybějící údaje a znovu jej předat ke kontrole.

 11. Schválení příspěvku

  V momentě schválení je příspěvek je záznam archivován v repozitáři DSpace VŠB-TUO a přístupný určitému okruhu uživatelů.  

  O tom, že Váš příspěvek byl schválen a archivován obdržíte informační e-mail (viz. příklad níže).

   Poslali jste: Statistika
   Do kolekce: Studijní materiály E-výuka Ekonomické fakulty

   Váš příspěvek byl schválen a archivován v systému DSpace
   a byl mu přidělen následující identifikátor:
  http://hdl.handle.net/handle/10084/XXXX

   Prosím, používejte tento identifikátor při citování vašeho příspěvku.
   Děkujeme!
   DSpace

Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava