Reporty BI

Last modified by on 31.01.2021 12:23

Seznam reportů vytvářených nad daty VŠB-TUO v rámci Business Intelligence (BI) řešení a tipy pro práci s nimi. 

Reporty naleznete na InNETu.

Tipy pro práci s reporty

  • Reporty jsou interaktivní, po kliknutí na tlačítko nebo položku v tabulce nebo grafu, dojde ke zúžení výběru a přepočítání ostatních hodnot na stránce. Lze vybrat současně více kritérií (filtrů) s přidržením klávesy Ctrl.
  • Zrušení jednou vybraného filtru lze provést opětovným kliknutím s Ctrl
  • Zrušení všech filtrů stiskem tlačítka Návrat (návrat do výchozího zobrazení, pouze u některých reportů). 
  • Pohyb mezi jednotlivými listy reportu ovládacími prvky <, > na spodní liště uprostřed.

Návod na zkopírování části obrazovky do schránky (Clipboard) v OS Windows

  • Stisknout současně klávesy Win + Shift + S
  • Obrazovka ztmavne a kurzor myši se změní na křížek
  • Kliknutím a podržením levého tlačítka myši a tažením vyberu obdélník
  • Po uvolnění levého tlačítka myši se vybraný obdélník uloží do schránky

Ze schránky lze vyvolat v dalších aplikacích (např. Word, PowerPoint) kombinací kláves Ctrl + V nebo v menu Edit/Vložit.

Tags:
 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava