Základy personálního řízení pro vedoucí zaměstnance VŠB-TUO

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:46

Obsah

  1. Základy personalistiky
  2. Personální procesy
     

Použité zkratky v průvodci:
ZP – Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
AP – akademický pracovník
VaV – vědeckovýzkumný zaměstnanec
THZ – technicko-hospodářský zaměstnanec
D – zaměstnanec dělnické profese
VŘ – výběrové řízení
Mužský gramatický rod použitý v dokumentu označuje osobu jakéhokoliv genderu