E-výuka

Last modified by Zdeněk Gold on 29.04.2024 08:53


Jaký systém zvolit pro vložení studijního materiálu?

použijte Opencast (návod)
Skripta v podobě elektronické knihy
použijte DSpace (návod)

 • Studijní materiál použitelný pro akreditaci
 • Studijní materiál se zpětnou vazbou (testy znalostí, úkoly)
 • Výukové pořady
  • použijte Opencast (návod)
 • Skripta v podobě elektronické knihy

Zdrojové systémy studijních materiálů a jejich vlastnosti

Informační systémPodpora dostupnosti materiálu bez přihlášení?Kdo může k materiálům přistupovat?Kdo může materiály vkládat?Podpora distribučních licencí*?Podpora verzování materiálů?Vhodné pro pravidelné aktualizovaný materiál?
DSpaceAno (je potřeba nastavit úroveň přístupu při vkládání).Všichni studenti a zaměstnanci fakulty, pod kterou je materiál do repozitáře vložen.Všichni zaměstnanci v rámci své fakulty.Ano.Ne.Ne. 
EDISONAno (je potřeba nastavit úroveň přístupu při vkládání).Dle nastavení oprávnění (komukoli po přihlášení do SSO, studentům zapsaným do předmětu v rámci osobního studijního plánu, komukoli bez přihlášení).Garant předmětu, garant verze předmětu, přednášející, cvičící a osoby s rolí správy předmětu katedry.Ne.Ne.Ne. 
LMSNe (je však možné nastavit přístup pro Hosta - účet bez hesla).Všichni studenti - dle zapsaných předmětů v osobním studijním plánu.Garant předmětu, garant verze předmětu, přednášející a cvičící.Ano.Ano (pouze v rámci  kurzů v akademických semestrech).Ano.
OpencastAno (je potřeba nastavit úroveň přístupu při vkládání).Dle nastavení oprávnění (komukoli po přihlášení do SSO, komukoli bez přihlášení)Osoby s vytvořeným účtem.Ano.Ne.Ne. 

* creative commons, public domain, all right reserved


Z jakých systémů jsou jednotlivé části stránky generovány?

Portál E-výuka generuje obsah stránek na základě získaných dat o verzi předmětu, která čerpá ze zdrojových informačních systémů.

Obsah na stránce je tvořen z níže vyjmenovaných částí spolu s informacemi o zdrojových datech:

 • O předmětu
  • Základní informace v tabulce - karta předmětu v systému EDISON
  • Osnova předmětu - karta předmětu v systému EDISON
  • Povinná literatura - karta předmětu v systému EDISON
  • Doporučená literatura - karta předmětu v systému EDISON
 • EDISON (studijní systém) - studijní opory z karty předmětu (kategorizovány podle metadat)
 • DSpace VŠB-TUO (digitální repozitář) - studijní opory umístěné v kolekcích pod jedtnotlivými fakultami podle garantujících kateder předmětu
 • LMS (elektronický výukový systém) - odkazy na kurzy v  pro verzi předmětu vaktuálním akademickém roce se strukturou obsahu kurzu
 • Výukové pořady - video nahrávky podporující výuku umístěné v systému pro správu a distribuci videí (Opencast)

Kam hlásit případné problémy?

Problémy s vygenerováním stránky nebo nefungující propojení se zdrojovým informačním systémem nám prosím předávejte prostřednictvím helpdeskového požadavku pro frontu Webový portál, který založíte v helpdeskovém systému iDESK https://idesk.vsb.cz