E-výuka

Last modified by Adrian Kapias on 04.08.2023 09:22


Jaký systém zvolit pro vložení studijního materiálu?

 • Studijní oporu použitelnou pro akreditaci
 • Studijní materiál se zpětnou vazbou (testy znalostí, úkoly)
 • Pracovní studijní materiál
  • můžete použít LMS (návod)
   • + podpora verzí (v rámci akademických semestrů)
   • + možnost interaktivního obsahu
   • + podpora licencí (volitelně)
   • + vhodné pro pravidelně aktualizovaný materiál (přednášky, prezentace)
  • můžete použít DSpace (návod)
   • + podpora licencí
   • + globálně sklízený repozitář
   • + unikátní identifikátor dokumentu
   • - nevhodné pro pravidelně aktualizovaný materiál (přednášky, prezentace)
 • Skripta v podobě elektronické knihy

Zdrojové systémy studijních materiálů a jejich vlastnosti

Informační systémPodpora dostupnosti materiálu bez přihlášení?Kdo může k materiálům přistupovat?Kdo může materiály vkládat?Podpora distribučních licencí*?Podpora verzování materiálů?
DSpaceAno (ale je třeba o nastavení požádat při vkládání).Všichni studenti a zaměstnanci fakulty, pod kterou je materiál do repozitáře vložen.Všichni zaměstnanci v rámci své fakulty.Ano.Ne.
EDISONNe (společné nastavení pro všechny dokumenty).Všichni uživatelé po přihlášení do SSO.Garant předmětu, garant verze předmětu, přednášející, cvičící a osoby s rolí správy předmětu katedry.Ne.Ne.
LMSNe (ale lze nastavit přístup pro Hosta - účet bez hesla).Všichni studenti - dle zapsaných předmětů v osobním studijním plánu.Garant předmětu, garant verze předmětu, přednášející a cvičící.Ano.Ano (pouze v rámci  kurzů v akademických semestrech).

* creative commons, public domain, all right reserved


Z jakých systémů jsou jednotlivé části stránky generovány?

Portál E-výuka generuje obsah stránek na základě získaných dat o verzi předmětu, která čerpá ze zdrojových informačních systémů.

Obsah na stránce je tvořen z níže vyjmenovaných částí spolu s informacemi o zdrojových datech:

 • Cíle předmětu - karta předmětu v systému EDISON
 • Elektronické kurzy v LMS - odkazy na kurzy v LMS pro tuto verzi předmětu a aktuální ak. rok
 • Elektronické studijní opory
  • Studijní systém (EDISON) - studijní opory na kartě verze předmětu v systému EDISON
  • Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO) - studijní opory umístěné v kolekcích pod jednotlivými fakultami
 • Povinná literatura - karta předmětu v systému EDISON
 • Doporučená literatura - karta předmětu v systému EDISON
 • Informace o verzi předmětu (v tabulce) - karta verze předmětu v systému EDISON

Kam hlásit případné problémy?

Problémy s vygenerováním stránky nebo nefungující propojení se zdrojovým informačním systémem nám prosím předávejte prostřednictvím helpdeskového požadavku pro frontu Webový portál, který založíte v helpdeskovém systému iDESK https://idesk.vsb.cz