Distribuovaný file systém (DFS)

Naposledy změněno 08.06.2018 14:40

V červnu 2019 se předpokládá ukončení provozu serveru HomeN. 

Náhradou za server HomeN je distribuovaný file systém (DFS) společnosti Microsoft. 

 • Na DFS jsou v současné době vytvořeny domovské adresáře všech studentů a zaměstnanců. Tyto adresáře jsou již přístupné a uživatelé je mohou využívat.
 • Na DFS lze rovněž hostovat sdílené složky pracovišť školy.

Převod vlastních dat ze serveru HomeN na DFS si zajišťují sami uživatelé. V případě sdílených složek pracovišť tuto činnost zajistí zodpovědné osoby (majitelé složky, příp. fakultní správce).

Domovské adresáře

Pravidla pro zřizování a používání:

 • Domovské adresáře jsou vytvářeny automaticky všem, kdo mají platný uživatelský účet v Identity Managementu.
 • Kvóta je při vytvoření adresáře nastavena na 50 MB. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
 • K domovským adresářům nelze přistupovat přes webové rozhraní. Nelze je tedy využívat ani k prezentaci WWW domovských stránek.

Připojení domovského adresáře v operačních systémech:

Sdílené složky pracovišť

Pravidla pro zřizování:

 • Tyto složky jsou zřizovány na vyžádání.
 • Zřízení složky je v kompetenci příslušného fakultního správce. Rektorátní pracoviště žádají o zřízení složky prostřednictvím idesk.vsb.cz.

Připojení složky:

 • Cesta ke sdíleným složkám zpravidla začíná takto
  \\msad.vsb.cz\FAKULTA\...
  Místo slova FAKULTA se používají zkratky FAST, FEI, FS, HGF, FMMI. Pro pracovníky celoškolských útvarů je místo fakulty nutné uvést VSB. Bližší informace žádejte u svého fakultního správce.

Domovské adresáře i sdílené složky jsou přístupné pouze ze sítě TUONET (včetně VPN a WIFI).
 

Alternativní úložiště

V případě potřeby 

 • vytváření webových prezentací včetně WWW domovských stránek
 • publikování dokumentů na webu 
 • ukládání většího množství dat

Lze využít 

 • cloudové služby Microsoft Office 365 
 • cloudové služby Google Apps 
 • OwnCloud
 • server HomeL
Značky:
 
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava