Vložení materiálu do systému EDISON

Last modified by Zdeněk Gold on 11.09.2023 11:45

 1. Přihlaste se do systému EDISON jako zaměstnanec pomocí osobního čísla a jednotného hesla
 2. Přejděte na kartu Příprava výuky a v menu vyberte stránku "Studijní předměty"
 3. Pomocí vyhledávacích kritérií vyhledejte požadovaný předmět
 4. V tabulce s předměty klikněte u zvoleného záznamy na odkaz "verze", čímž dojde k zobrazení tabulky verzí předmětu
 5. Pomocí ikonky tužky přejděte u zvolené verze předmětu na editační stránku
 6. Ve spodní části stránky "Editace údajů o verzi předmětu" naleznete tabulku pojmenovanou "Studijní opory", přes kterou lze pomocí tlačítka "Upravit" provést editaci studijních opor
  1. Provedeme editaci opor, kdy pro každou oporu doplníme pokud možno co nejvíce z následujících údajů:
   • název česky (povinný údaj) - zobrazuje se na české mutaci stránek portálu e-výuka
   • název anglicky - pokud je uveden, zobrazí se na anglické mutaci stránek portálu e-výuka
   • klíčová slova česky - množina klíčových slov popisujících studijní oporu v českém jazyce, které se indexují vyhledávacím nástrojem pro dohledání opor
   • klíčová slova anglicky - množina klíčových slov popisujících studijní oporu v anglickém jazyce, které se indexují vyhledávacím nástrojem pro dohledání opor
   • jazyk dokumentu (povinný údaj) - určuje jazyk v jakém je dokument vytvořen
  2. Uložení změn potvrdíme buď tlačítkem "Uložit" - dojde pouze k uložení změn, nebo "Zpět s uložením" - dojde k uložení a návratu na předchozí stránku
  3. Zopakujeme následující proces editace studijních opor pro všechny verze zvoleného předmětu

Po dokončení práce zkontrolujeme, zda seznam opor v systému EDISON také odpovídá seznamu opor, který se prezentuje na stránce verze předmětu portálu E-výuka.