Licence Windows a Office pro počítače na VŠB-TUO

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:55

Licence k OS Windows, kancelářskému balíku Office a ke cloudovým službám MS Office 365 na VŠB-TUO

Licence k desktopovým produktům OS Windows, kancelářskému balíku Office a ke cloudovým službám MS Office 365 jsou zaměstnancům VŠB-TUO poskytovány na základě smlouvy Campus and School Agreement a na ni navazující prováděcí smlouvy Enrollment for Education Solutions uzavřené mezi VŠB-TUO a společností Microsoft na období 1.6.2019 – 31.5.2022 a to včetně Software Assurance.
Nová smlouva EES sebou nese četné změny v licencování produktů společnosti Microsoft, viz. Enrollment for Education Solutions Licensing Guide.
 

Licenční plány poskytované v rámci smlouvy Enrollment for Education Solutions

Rámcová smlouva EES opravňuje VŠB-TUO k využívání dvou licenčních plánů  :

 • plán Microsoft 365 A3
 • plán Office 365 A1

Níže je uveden orientační seznam produktů zahrnutých do jednotlivých plánů.  Podrobné a aktuální informace naleznete na stránkách společnosti Microsoft zde.

Plán Microsoft 365 A3
Plán v sobě zahrnuje licence na:

 • operační systém Windows 10 Education E3
 • kancelářský balík Office
 • cloudové služby Office 365 A1
 • Client Access Licence (CAL) - přístupové licence na Windows servery (Exchange, domovské adresáře a další sdílené složky na distribuovaném file systému, přístup do domény active directory)

Plánem Microsoft 365 A3 jsou v rámci VŠB-TUO pokryti výhradně zaměstnanci, kteří jsou členy LDAP skupiny MSLICENCE. Do této skupiny jsou zaměstnanci zařazováni automaticky v závislosti na  pracovní pozici a typu pracovně-právního vztahu s univerzitou. Před instalací OS Windows nebo balíku Office na počítač přidělený zaměstnanci a při využívání služeb, které vyžadují CAL licenci, je nutno, aby správce ověřil, zda je zaměstnanec členem skupiny MSLICENCE a má tedy na licenci nárok. Ověření lze provést v Active Directory msad.vsb.cz přímo v uživatelském účtu daného uživatele. Správci, kteří nemají přístup do active directory budou moci využít speciální webovou aplikaci. Zaměstnanci bez nároku na plán Microsoft 365 A3 lze udělit výjimku na základě žádosti jeho nadřízeného v idesk.vsb.cz ve frontě „SW a licence“.

Plán Office 365 A1
Plán  v sobě zahrnuje výhradně cloudové služby, jako např.:

 • Office Online
 • Exchange Online
 • SharePoint Online
 • Skype for Business Online

Plánem Office 365 A1 jsou na VŠB-TUO pokryti všichni ostatní zaměstnanci, kteří nemají nárok na software zařazený v licenčním plánu Microsoft 365 A3. 

Instalační média, instalace a aktivace software

OS Windows
Instalační média jsou stahována z Microsoft Volume Licensing Service Center a jsou zpřístupněna na adrese https://install.vsb.cz/ pouze fakultním a technickým správcům jmenovaným děkanem fakulty.
OS smí být instalován na počítače přidělené uživatelům s nárokem na plán Microsoft 365 A3 a dále na sdílené počítače v učebnách, laboratořích, knihovnách atd. Toto právo je uvedeno v Microsoft Product Terms v kapitolách zaměřených na použití v laboratořích a učebnách.
Počítače, na které je OS Windows instalován, musí být zakoupeny s kvalifikujícím operačním systémem.
Aktivace operačního systému probíhá automaticky vůči KMS serverům na VŠB-TUO . Pro bezproblémovou aktivaci vůči KMS serverům je nutno PC minimálně jednou za 180 dní připojit do sítě TUONET.

Poznámka:
Licence k počítačovému operačnímu systému poskytnuté na základě tohoto programu jsou pouze licencemi na upgrade. Ke každému upgradovanému OS je nutno mít zakoupen některý z kvalifikujících operačních systémů uvedených v podmínkách produktu (viz. Microsoft Product Terms).
 

Kancelářský balík Office
Kancelářský balík Office lze instalovat až na 5 různých zařízení uživatele s licencí na plán Microsoft 365 A3.
Balík Office existuje ve dvou formách:

 • Office 365 ProPlus
 • Office Professional Plus xxxx – Volume License (xxxx označuje číslo verze)  

Pro balík Office 365 ProPlus jsou rychleji vydávány aktualizace a jsou do něj dříve implementovány nové funkce.

Office 365 ProPlus 

 • Instalaci lze stáhnout z cloudu MS Office 365 na adrese https://office365.vsb.cz pod účtem licencovaného uživatele. Software je aktivován vůči licenčním serverům společnosti Microsoft. Z důvodů reaktivace je nutno, aby se licencovaný uživatel pod svým účtem  jednou měsíčně přihlásil do cloudu MS Office 365
 • Lze instalovat rovněž na sdílená zařízení na učebnách, v laboratořích, v knihovnách, apod. Toto právo je uvedeno v Microsoft Product Terms v kapitolách nazvaných „Použití v laboratořích nebo učebnách“. Instalace je prováděna v tzv. shared computer activation módu. K instalaci je nutno využít Office Deployment Tool. I v tomto případě je software aktivován vůči licenčním serverům společnosti Microsoft.

Office Professional Plus xxxx – Volume License

 • Instalační média k verzím Office Professional Plus 2010 a 2016 jsou stahována z Microsoft Volume Licensing Service Center a jsou zpřístupněna na adrese https://install.vsb.cz/ pouze fakultním a technickým správcům jmenovaným děkanem fakulty
 • Instalace Office Professional Plus 2019 probíhá s využitím Office Deployment Tool. Takto instalovaný software se aktivuje vůči KMS serverům VŠB-TUO.
   

Studentské benefity

Pořízení licencí k vybraným produktům opravňuje k získání korespondujícího předplatného k licencím pro studenty v téže organizaci bez dalších poplatků.
Studenti VŠB-TUO mají tedy nárok na:

OS Windows

 • Studenti mají nárok na bezplatný upgrade na Windows 10 Education
 • Stažení se řeší registrací na webu https://vsb-tuo.onthehub.com/.
 • Licence není časově omezena, je trvalá

Kancelářský balík Office

 • bezplatné stažení balíku Office 365 ProPlus z MS Office 365 (student se přihlašuje na adrese https://office365.vsb.cz pod svým účtem osCislo@vsb.cz s SSL/LDAP heslem)
 • instalaci staženého software až na 5 zařízeních
  • desktopech (Windows, OSX)
  • mobilních zařízeních (WP, iPhone, Android)
 • software je aktivován vůči serverům společnosti Microsoft a vyžaduje reaktivaci každých 30 dní

Stručně o této problematice pojednává Enrollment for Education Solutions Licensing Guide.

Podrobné informace pak naleznete v Microsoft Product Terms.
 

Důležité
Software aktivovaný vůči KMS serverům na VŠB-TUO (OS Windows a balík Office Professional Plus xxxx – Volume License) komunikuje s KMS serverem  na portu 1688. Pokud používáte firewall, je nutno tento port otevřít.
Pro instalaci MS Windows a Office vždy kontaktujte fakultního nebo technického správce.
Další podrobnosti ohledně aktivace operačního systému MS Windows a MS Office naleznete vůči KMS serverům na VŠB-TUO ZDE.