Další protokoly a služby

Last modified by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:43

DNS, DHCP

  • Každá stanice provozovaná v počítačové síti musí mít nastaven jmenný server.

Síťový antivirus a IPS

  • Některé části sítě TUONET jsou před viry a útoky z Internetu zabezpečeny pomocí síťového antiviru.

IPv6

Monitoring počítačové sítě

Multicastový provoz v síti VŠB-TU Ostrava

  • Multicastové přenosy jsou využívány pro přenos videa různých konferencí nebo seminářů, distribuci audio záznamů.

NTP

  • Synchronizace času systémů prostřednictvím počítačové sítě a protokolu NTP (Network Time Protocol).

Kancelářské přepínače pro rozšíření přípojných míst do sítě VŠB-TUO