IPv6

Last modified by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:43

V síti VŠB je provozně podporován protokol IPv6 od r.2007. První implementace protokolu IPv6 v síti VŠB jsou datovány od roku 2001.

VŠB-TUO byl přidělen a je využíván adresní prostor 2001:718:1001::/48.

Jak se připojit do IPv6 sítě

V mnoha koncových sítích je k dispozici nativní IPv6 konektivita a zkonfigurování by mělo u podporovaných systémů proběhnout automaticky. Adresu a výchozí bránu tedy dostanetu přidělenu automaticky a měla by být ve formátu 2001:718:1001:XX:YYYYY.

Bližší informace o připojení, popř. konfiguracích operačních systémů, naleznete na tématicky zaměřených stránkách:

Problematiku IPv6 je vhodné neopomínat. Statistiky ukazují, že 2/3 koncových systémů jsou schopny komunikovat prostřednictvím protokolu IPv6, který je v OS téměř vždy preferován před protokolem IPv4. Nekorektní připojení koncových stanic tak může znemožnit využívání serverových služeb jak v síti VŠB, tak v síti Internet. Nesprávná implementace služeb na IPv6 může znemožnit uživatelům využívání serverových služeb. Proto buďte prosím při implementaci služeb na IPv6 pečliví a ověřujte funkcionalitu v obou protokolech.

Jak se obvykle projevují problémy související s IPv6

Problémy související s protokolem IPv6 se nejmarkantněji projevují u pracovních stanic např. nedostupností některých WWW stránek. Většina WWW stránek je dostupná, ale stránky http://www.vsb.cz a http://www.google.cz, http://www.youtube.com, http://www.cesnet.cz a http://speedtest6.cesnet.cz jsou nedostupné? Pak se asi opravdu jedná o problém související s problémy s IPv6.

V takových případech zkuste svou stanici restartovat a opět ověřte funkčnost stránek. Pokud i nadále problém přetrvává, tak nás prosím kontaktujte prostřednictvím helpdeskového systému.

Odkazy a poznámky

Testování propustnosti sítě s protokolem IPv6 - http://speedtest6.cesnet.cz/ (dostupné pouze protokolem IPv6).