NTP

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:57

NTP (Network Time Protocol) je protokol z rodiny TCP/IP, který se používá pro synchronizaci času systémů prostřednictvím počítačové sítě. Je mnoho zařízení, které nám mohou dodávat přesný čas. Nejpřesnější (referenční) jsou hodiny řízené rádiovým signálem (v ČR - DCF77, podrobněji na wikipedia.cz) nebo přímo cesiové hodiny. Tyto zařízení označujeme jako stratum 0. Systémy, které od referenčních hodin bezprostředně přebírají přesný čas, jsou označovány stratem 1. Jednotlivé systémy tedy řadíme hiearchicky podle strata. Samotné stratum je definované až do čísla patnáct, nicméně nejvíce časových serverů jsou se stratem 3. Stratum 15 má systém, který se z důvodu výpadku nemůže synchronizovat s žádným časovým serverem. V České republice je nejvýznamnějším časovým serverem ntp.cesnet.cz (stratum 1), který je propojen s českým etalonem času.
 

Nastavení synchronizace času počítačů v síti TUONET

V rámci sítě TUONET jsou dva časové servery ntp1.vsb.cz a ntp2.vsb.cz se stratem 2. Tyto servery jsou dostupné i prostřednictvím celosvětové sítě Internet a svůj čas si synchronizují s časovým serverem ntp.cesnet.cz (stratum 1).