DNS, DHCP

Last modified by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:43

Jmenné servery (nameservery; DNS servery) jsou určeny k překladu doménových jmen na IP adresy. Každá stanice provozovaná v počítačové síti musí mít nastaven jmenný server. Při použití automatické konfigurace připojení (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol) jsou nameservery koncovým stanicím nastaveny automaticky. V případě nutnosti zadat parametry připojení ručně (např. v případě serverů po dohodě se správou sítě) je potřeba jmenné servery nastavit manuálně.

V počítačové síti VŠB-TUO je oficiálně provozováno více resolvujících jmenných serverů, které jsou rozmístěné na několika místech počítačové sítě a jsou dostupné pod jednou IP adresou (ns.vsb.cz / 158.196.0.53 / 2001:718:1001::53).

Doménovské jménoIPv4 adresaIPv6 adresaUmístění
ns.vsb.cz158.196.0.532001:718:1001::53více míst v počítačové síti
ns1.vsb.cz158.196.99.1542001:718:1001:32::2Datové centrum
ns2.vsb.cz158.196.99.1662001:718:1001:33::2Datové centrum
ns3.vsb.cz158.196.99.1702001:718:1001:34::2EkF
decsys.vsb.cz(1)158.196.149.92001:718:1001:149::9Poruba, centrum sítě
ekf-ns.vsb.cz(1)158.196.162.82001:718:1001:301::8EkF, sál LVT

1) Servery decsys.vsb.cz a ekf-ns.vsb.cz v současné době službu DNS pro koncové stanice zajišťují, ale v průběhu roku 2016 tuto službu přestanou poskytovat. Proto je v současné době již nenastavujte.

Výše uvedené jmenné servery poskytují své služby koncovým stanicím z adresních prostorů sítí VŠB-TU Ostrava a není možno tyto servery používat pro nastavení domácích počítačů. Při použití připojení prostřednictvím VPN jsou DNS servery nastaveny automaticky klientským programem a přepíší původní nastavení stanice.

Při přidělování adres prostřednictvím protokolu DHCP jsou koncové stanici nastaveny dva jmenné servery, primární je vždy 158.196.0.53.

Prostřednictvím DHCP jsou klientským stanicím zasílány tyto hodnoty:

doménavsb.cz
DNS servery158.196.0.53, 2.záložní podle DHCP serveru
NTP serveryntp1.vsb.cz, ntp2.vsb.cz
netbios name servery158.196.147.29, 158.196.147.49, 158.196.147.13

Doba zápůjčky IP adresy se může lišit, obvykle je nastavena na jednu nebo dvě hodiny. V počítačové síti je u koncových stanic vyžadováno použití DHCP. Vyjímky z tohoto pravidla je nutno domluvit se správou počítačové sítě. V některých částech sítě není technicky umožněn provoz zařízení bez jejich zavedení do registračního systému a DHCP (typicky na kolejích).

Pro registrace domén v Internetu jsou používán jmenný server decsys.vsb.cz a jmenný server sdružení CESNET.

Nastavení vlastností TCP/IP protokolu

  • Bez odkazovaného nastavení Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky nebude vaše připojení do sítě fungovat.