Wiki source code of Další protokoly a služby

Last modified by on 29.08.2017 12:43

Show last authors
1 [[**DNS, DHCP**>>tuonet.sluzby-protokoly.dns-dhcp.WebHome]]
2
3 * Každá stanice provozovaná v počítačové síti musí mít nastaven jmenný server.
4
5 [[**Síťový antivirus a IPS**>>tuonet.sluzby-protokoly.ips.WebHome]]
6
7 * Některé části sítě TUONET jsou před viry a útoky z Internetu zabezpečeny pomocí síťového antiviru.
8
9 [[**IPv6**>>tuonet.sluzby-protokoly.ipv6.WebHome]]
10
11 [[**Monitoring počítačové sítě**>>tuonet.sluzby-protokoly.monitoring.WebHome]]
12
13 [[**Multicastový provoz v síti VŠB-TU Ostrava**>>tuonet.sluzby-protokoly.multicast.WebHome]]
14
15 * Multicastové přenosy jsou využívány pro přenos videa různých konferencí nebo seminářů, distribuci audio záznamů.
16
17 [[**NTP**>>tuonet.sluzby-protokoly.ntp.WebHome]]
18
19 * Synchronizace času systémů prostřednictvím počítačové sítě a protokolu NTP (Network Time Protocol).
20
21 [[**Kancelářské přepínače pro rozšíření přípojných míst do sítě VŠB-TUO**>>tuonet.sluzby-protokoly.prepinace.WebHome]]
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava