Multilicence a Celoškolský software

Naposledy změněno 17.05.2018 12:25

!!! Pozor: Stažení je umožněno pouze z areálu školy nebo přes VPN a je vyžadováno LDAP heslo. !!!

Microsoft - počítače ve vlastnictví VŠB-TUO a smlouva MS Campus Agreement se Software Assurance (zam) Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, Windows a CoreCAL.

Právní služba - ASPI (zam/stu) Tento právní systém poskytuje informace z oblasti právních předpisů s jejich pravidelnou měsíční aktualizací.

Altap Salamander - správce souborů (zam/stu) - Umožňuje komplexní správu souborů pod operačními systémy Microsoft Windows.
 (Pro instalaci budete potřebovat licenční klíč pro VŠB-TUO - licence je určena pro uživatele v řádném zaměstnaneckém/studentském poměru a to i pro užití na domácích pc.)
Návod na instalaci správce souborů Salamander a jak na přenos souborů pomocí SCP/FTP 

ANSYS (zam) - pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.
- od 8.9.2016 zajišťuje provoz licenčního serveru Ansys útvar IT4Innovations, licenční server pro uživatele Ansysu je dostupný pod FQDN lic-ansys.vsb.cz port 1055
- dokumentace pro uživatele VŠB je dostupná na adrese https://docs.it4i.cz/software/tools/ansys/licensing/
- uživatelské požadavky je možné vkládat do Helpdesku CIT

SAS (zam/stu) licence je určena pro uživatele v řádném zaměstnaneckém/studentském poměru a to i pro užití na domácích PC.
 O licenční klíč žádejte zadáním požadavku přes Helpdesk. Návod k výměně lic. klíče v SAS software naleznete zde.
Systém SPSS - zaměstnanci a studenti EkF  (zam/stu) - pro vlastní práci se síťovou verzí SPSS 18 musí být počítač připojen k síti TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Novinky modulu IBM SPSS Statistics Base 18.0. Pro bližší informace (instalaci, licence) kontaktujte Davida Bochenka z EkF - david.bochenek@vsb.cz. Návod k instalaci SPSS.

ArcGISpro vlastní práci musí být počítač připojen k síti TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.

ERDAS IMAGINEpro vlastní práci musí být počítač připojen k síti TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.

COMSOLpro vlastní práci musí být počítač připojen k síti TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.

Matlab

  • ClassKit (pro výuku a přípravu k výuce) - pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
  • VaV (pro vědu a výzkum) - pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Pouze zaměstnanci a doktorandi mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) přes HelpDesk ve frontě SW a licence. Při vytváření požadavku napište důvod použití Matlabu.
  • Postup instalace pro MATLAB R2017b na Windows 10 je zde.

Minitab - balík statistických metod určených pro analýzy dat.

Přehled a monitoring licenčních serverůseznam licenčních serverů, monitoring, upozornění a informace.

Ostatní SW Microsoft:

Microsoft Imagine Standard (bývalý DreamSpark, je nutná registrace na e-mail @vsb.cz, není propojeno s LDAP) - možnost využití vývojářských Microsoft produktů ve výuce - využití je možné pouze pro výukové účely. Platí pro celou univerzitu.

Zaměstnanci a studenti, kteří jsou z níže uvedených fakult, mohou dále přistupovat do rozšířeného programu Premium, (návrhářské vývojářské nástroje) za předpokladu že:

software z programu Imagine (bývalý DreamSpark) lze využívat pouze k výukovým účelům. Nelze jej použít pro komerční/osobní použití či být užíváno útvary, které nepodporují výuku. 

Odkazy na Microsoft Imagine Premium jednotlivých pracovišť VŠB-TU:

Microsoft Imagine Premium - FEI VSB - TU OSTRAVA - Katedra Informatiky - K456

Microsoft Imagine Premium - Technical University Of Ostrava - Katedra Robotechniky

Microsoft Imagine Premium - VSB Ostrava - Information Technology

Microsoft Imagine Premium - Technická univerzita Ostrava - Infotech

Microsoft Imagine Premium - VSB - TU Ostrava | HGF | Institut geoinformatiky 

Značky:
 
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava