Multilicence a celoškolský software

Last modified by on 14.09.2020 10:35

 • Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, Windows a CoreCAL.

 • Studenti a učitelé STEM předmětů (Science, Technology, Engineering, Math) mohou pro studijní a výzkumné účely využívat software z nabídky Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.
 • Microsoft Visual Studio, Microsoft Access, Microsoft Project, Microsoft Visio, SQL Server, Windows Server, Windows 10 a mnohé další.
 • Dostupné na https://aka.ms/devtoolsforteaching - přihlášení přes osobní číslo (osobnicislo@vsb.cz) a jednotné heslo.

Microsoft Imagine Premium

 • Studenti a zaměstnanci, kteří jsou z níže uvedených fakult a kateder, mohou přistupovat do rozšířeného programu Microsoft Imagine Premium (návrhářské vývojářské nástroje), za předpokladu že:
  Software z programu Imagine (bývalý DreamSpark) lze využívat pouze k výukovým účelům. Nelze jej použít pro komerční/osobní použití či být užíváno útvary, které nepodporují výuku.

      Odkazy na Microsoft Imagine Premium jednotlivých pracovišť VŠB-TUO:

Studentské benefity

Microsoft Office 365

 • Bezplatné stažení balíku MS Office 365 ProPlus z MS Office 365 (student se přihlašuje na adrese https://office365.vsb.cz pod svým účtem osCislo@vsb.cz s SSL/LDAP heslem).
 • Instalace staženého MS Office 365 ProPlus až na 5 zařízeních:
  • desktopech (Windows, OSX),
  • mobilních zařízeních (WP, iPhone, Android).
 • MS Office 365 ProPlus je aktivován vůči serverům společnosti Microsoft a vyžaduje reaktivaci každých 30 dní.
 • Další informace k MS Office 365 jsou zde.

Microsoft Windows

 • Studenti mají nárok na bezplatný upgrade na Windows 10 Education.
 • Stažení se řeší registrací na webu https://vsb-tuo.onthehub.com/.
 • Licence není časově omezena, je trvalá.

Další multilicence a celoškolský software

Právní služba - ASPI

 • Tento právní systém poskytuje informace z oblasti právních předpisů s jejich pravidelnou měsíční aktualizací.

Upozornění: Stažení následujícího softwaru je umožněno pouze z areálu VŠB-TUO nebo přes VPN a je vyžadováno osobní číslo a jednotné heslo.

ArcGIS

 • Geografický informační systém určený pro práci s prostorovými daty.
 • Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
 • Studenti mohou požádat o přístup k licenčnímu serveru garanta oboru.

COMSOL

 • Inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů.
 • Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
 • Studenti mohou požádat o přístup k licenčnímu serveru garanta oboru.

ERDAS IMAGINE

 • Systém pro tvorbu geoprostorových dat.
 • Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
 • Studenti mohou požádat o přístup k licenčnímu serveru garanta oboru.
 • MATrix LABoratory je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů.
 • Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
 • Licence jsou určené pro uživatele v řádném zaměstnaneckém / studentském poměru a to i pro užití na domácích PC.
 • Zaměstnanci a studenti mohou požádat o instalační klíč a licenční soubor přes HelpDesk ve frontě SW a licence.
  Při vytváření požadavku napište, o kterou verzi licence žádáte (MATLAB ClassKit nebo MATLAB VaV) a důvod použití Matlabu (pro který předmět a který ročník).
   MATLAB ClassKit - licence pro výuku a přípravu k výuce.
   MATLAB VaV - licence pro vědu a výzkum.
 • Postup instalace pro MATLAB R2017b na Windows 10.
 • Postup instalace pro MATLAB R2020a na Windows 10.

Minitab

 • Balík statistických metod určených pro analýzy dat.

Systém SPSS

Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava