Multilicence a celoškolský software

Last modified by on 03.02.2020 13:25

!!! Pozor: Stažení softwaru je umožněno pouze z areálu školy nebo přes VPN a je vyžadováno LDAP heslo. !!!

Microsoft - počítače ve vlastnictví VŠB-TUO a smlouva MS Campus Agreement se Software Assurance - Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, Windows a CoreCAL.

Právní služba - ASPI - Tento právní systém poskytuje informace z oblasti právních předpisů s jejich pravidelnou měsíční aktualizací.

Altap Salamander - správce souborů - Umožňuje komplexní správu souborů pod operačními systémy Microsoft Windows.
 (Pro instalaci budete potřebovat licenční klíč pro VŠB-TUO - licence je určena pro uživatele v řádném zaměstnaneckém/studentském poměru a to i pro užití na domácích PC.)
Návod na instalaci správce souborů Salamander a jak na přenos souborů pomocí SCP/FTP 

ANSYS - Software pro virtuální modelování a výpočetní analýzy.

Systém SPSS - zaměstnanci a studenti EkF - (Statistical Package for the Social Sciences) statistický a analytický software.

ArcGISpro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.

ERDAS IMAGINEpro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.

COMSOLpro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.

MATLAB - (matrix laboratory) je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů.

 • Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
 • Licence jsou určené pro uživatele v řádném zaměstnaneckém / studentském poměru a to i pro užití na domácích PC.
 • Zaměstnanci a studenti mohou požádat o instalační klíč a licenční soubor přes HelpDesk ve frontě SW a licence.
  Při vytváření požadavku napište, o kterou verzi licence žádáte (MATLAB ClassKit nebo MATLAB VaV) a důvod použití Matlabu (pro který předmět a který ročník).
  MATLAB ClassKit - licence pro výuku a přípravu k výuce.
  MATLAB VaV - licence pro vědu a výzkum.
 • Postup instalace pro MATLAB R2017b na Windows 10 je zde.

Minitab - balík statistických metod určených pro analýzy dat.

Novell

 • ConsoleOne
 • Novell Client

 

Ostatní SW Microsoft:

Zaměstnanci a studenti, kteří jsou z níže uvedených fakult, mohou přistupovat do rozšířeného programu Premium (návrhářské vývojářské nástroje), za předpokladu že:

software z programu Imagine (bývalý DreamSpark) lze využívat pouze k výukovým účelům. Nelze jej použít pro komerční/osobní použití či být užíváno útvary, které nepodporují výuku. 

Odkazy na Microsoft Imagine Premium jednotlivých pracovišť VŠB-TUO:

Microsoft Imagine Premium - FEI VSB - TU OSTRAVA - Katedra Informatiky - K456

Microsoft Imagine Premium - Technical University Of Ostrava - Katedra Robotechniky

Microsoft Imagine Premium - VSB Ostrava - Information Technology

Microsoft Imagine Premium - Technická univerzita Ostrava - Infotech

Microsoft Imagine Premium - VSB - TU Ostrava | HGF | Katedra geoinformatiky 

Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava