Multilicence a celoškolský software

Last modified by Přemysl Kukla on 10.11.2023 09:13

 • Licence k desktopovým produktům OS Windows, kancelářskému balíku Office a ke cloudovým službám MS Office 365.

 • Studenti a učitelé STEM předmětů (Science, Technology, Engineering, Mathematics) mohou pro studijní a nekomerční výzkumné účely využívat zdarma software z nabídky Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.
 • Microsoft Visual Studio, Microsoft Access, Microsoft Project, Microsoft Visio, SQL Server, Windows Server, Windows 10 a mnohé další.
 • Dostupné na https://azureforeducation.microsoft.com/devtools - přihlášení přes osobní číslo (osobnicislo@vsb.cz) a jednotné heslo.

Studentské benefity

Microsoft Office 365

 • Bezplatné stažení balíku MS Office 365 ProPlus z MS Office 365 (student se přihlašuje na adrese https://office365.vsb.cz pod svým účtem osCislo@vsb.cz s SSL/LDAP heslem).
 • Instalace staženého MS Office 365 ProPlus až na 5 zařízeních:
  • desktopech (Windows, OSX),
  • mobilních zařízeních (WP, iPhone, Android).
 • MS Office 365 ProPlus je aktivován vůči serverům společnosti Microsoft a vyžaduje reaktivaci každých 30 dní.
 • Další informace k MS Office 365 jsou zde.

Microsoft Windows

 • Studenti mají nárok na bezplatný upgrade na Windows 10 Education.
 • Stažení se řeší registrací na webu https://vsb-tuo.onthehub.com/.
 • Licence není časově omezena, je trvalá.

Další multilicence a celoškolský software

Upozornění: Stažení následujícího softwaru je umožněno pouze z areálu VŠB-TUO nebo přes VPN a je vyžadováno osobní číslo a jednotné heslo.

ArcGIS a další produkty firmy ESRI

 • Geografický informační systém určený pro práci s prostorovými daty.
 • Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
 • Studenti mohou požádat o přístup k licenčnímu serveru garanta oboru.

ASPI - Právní služba 

 • Tento právní systém poskytuje informace z oblasti právních předpisů s jejich pravidelnou měsíční aktualizací.
 • Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
 • Návod na instalaci ASPI.

COMSOL

 • Inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů.
 • Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
 • Studenti mohou požádat o přístup k licenčnímu serveru garanta oboru.

MATLAB

 • MATrix LABoratory je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů.
 • Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
 • Licence jsou určené pro uživatele v řádném zaměstnaneckém nebo studentském poměru.
 • Zaměstnanci a studenti mohou požádat o instalační klíč a licenční soubor přes HelpDesk ve frontě SW a licence.
  Při vytváření požadavku napište, o kterou verzi licence žádáte (MATLAB VaV nebo MATLAB Classroom) a důvod použití Matlabu (pro který předmět a který ročník).
   MATLAB Classroom - licence pro výuku a přípravu k výuce (pro zaměstnance a studenty).
   MATLAB VaV - licence pro vědu, výzkum a publikování (pro zaměstnance).
 • Postup instalace pro MATLAB 2017 až 2019.
 • Postup instalace pro MATLAB 2020 a novější.

Minitab

 • Balík statistických metod určených pro analýzy dat.
 • Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
 • Návod na instalaci Minitab.
 • Statistical Package for the Social Sciences - statistický a analytický software pro zaměstnance a studenty EkF.
 • Pro vlastní práci se síťovou verzí SPSS musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
 • Kontakt v případě problémů s instalací nebo aktivací: Ing. David Bochenek - david.bochenek@vsb.cz