Software

Last modified by on 03.09.2018 12:21

Objednávání a nákup SW

  • Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, Windows a CoreCAL.

Instalační média

  • Převážně ISO image CD/DVD.

Multilicence a Celoškolský software

  • Software multilicenční a Celoškolský (ASPI, Microsoft Imagine, ANSYS, ArcGis, Matlab, Altap Salamander a další.).
     

 K software dostupnému na vaší fakultě Vám více informací poskytnou fakultní správci SW.
 

Další informace:

  • Výňatek z Pracovního řádu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava:
    • Povinnosti zaměstnanců - hrubé porušení pracovněprávních předpisů - používání nepovoleného nebo nelicencovaného software.
    • Povinnosti vedoucích zaměstnanců - zabezpečit, aby pracoviště (výpočetní technika) byla vybavena jen takovým softwarem, který slouží k plnění pracovních úkolů a byl pořízen a je užíván v souladu s příslušnými obchodními smlouvami a licenčními podmínkami.
Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava