Last modified by on 27.04.2020 14:47

Show last authors
1 **!!! Pozor: Stažení softwaru je umožněno pouze z areálu školy nebo přes VPN a je vyžadováno [[LDAP heslo>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]]. !!!**
2
3 **[[Microsoft - počítače ve vlastnictví VŠB-TUO a smlouva MS Campus Agreement se Software Assurance>>doc:pc.sw.obj-nakup-sw.ms-campus.WebHome||rel="__blank" title="Licencování Windows a Office"]] **- Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, Windows a CoreCAL.
4
5 [[**Právní služba - ASPI**>>pc.aspi-instal.WebHome]]** **- Tento právní systém poskytuje informace z oblasti právních předpisů s jejich pravidelnou měsíční aktualizací.
6
7 [[**Altap Salamander - správce souborů**>>url:https://install.vsb.cz/stu/Salamander/||name="salamander"]] - Umožňuje komplexní správu souborů pod operačními systémy Microsoft Windows. Tento program je od verze 4.0 freeware. Je možné si ho zdarma stáhnout přímo od https://www.altap.cz/cz/ a licenční klíč už není třeba.
8 --(Pro instalaci budete potřebovat licenční klíč pro VŠB-TUO - licence je určena pro uživatele v řádném zaměstnaneckém/studentském poměru a to i pro užití na domácích PC.)--
9 [[Návod na instalaci správce souborů Salamander a jak na přenos souborů pomocí SCP/FTP>>pc.salamander.WebHome]]
10
11 [[**ANSYS**>>url:https://install.vsb.cz/stu/Ansys/]] - Software pro virtuální modelování a výpočetní analýzy.
12
13 * Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
14 * Instalační média jsou dostupné na adrese: [[https:~~/~~/install.vsb.cz/stu/Ansys/>>url:https://install.vsb.cz/stu/Ansys/]]
15 * Licenční server pro uživatele ANSYSu je dostupný na FQDN: LIC-ANSYS.VSB.CZ a portu: 1055 (2325)
16 * Dokumentace pro uživatele VŠB: [[https:~~/~~/docs.it4i.cz/software/tools/ansys/licensing/>>https://docs.it4i.cz/software/tools/ansys/licensing/]] a [[https:~~/~~/docs.it4i.cz/software/tools/ansys/setting-license-preferences/>>url:https://docs.it4i.cz/software/tools/ansys/setting-license-preferences/]]
17 * Technická podpora pro licencování ANSYSu: [[support@it4i.cz>>mailto:support@it4i.cz]]
18 * Od 8.9.2016 zajišťuje provoz softwaru ANSYS útvar [[IT4Innovations>>https://www.it4i.cz/]].
19
20 (% style="color:#2980b9" %)**Systém SPSS - zaměstnanci a studenti EkF**(%%)** **- (Statistical Package for the Social Sciences) statistický a analytický software.
21
22 * Pro vlastní práci se síťovou verzí SPSS 18 musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
23 * [[Novinky modulu IBM SPSS Statistics Base 18.0>>url:https://install.vsb.cz/stu/SPSS/Novinky-IBM-SPSS-Statistics-Base--18.pdf]].
24 * Pro bližší informace (instalaci, licence) kontaktujte Davida Bochenka z EkF - [[david.bochenek@vsb.cz>>mailto:david.bochenek@vsb.cz]]
25 * [[Návod k instalaci SPSS>>doc:pc.sw.sw-zdarma.spss.WebHome]].
26
27 (((
28 **[[ArcGIS>>https://install.vsb.cz/stu/ArcGIS/]] - **pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.
29
30 (((
31 **[[ERDAS IMAGINE>>url:https://install.vsb.cz/stu/Integraph-Erdas/]] - **pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.
32
33 (((
34 **[[COMSOL>>url:https://install.vsb.cz/stu/Comsol/]] - **pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.
35
36 (((
37 **[[MATLAB>>https://install.vsb.cz/stu/Matlab/]]** - (**mat**rix **lab**oratory) je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů.
38
39 * Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
40 * Licence jsou určené pro uživatele v řádném zaměstnaneckém / studentském poměru a to i pro užití na domácích PC.
41 * Zaměstnanci a studenti mohou požádat o instalační klíč a licenční soubor přes HelpDesk ve frontě [[SW a licence>>url:https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=12||rel="__blank"]].
42 Při vytváření požadavku napište, o kterou verzi licence žádáte (MATLAB ClassKit nebo MATLAB VaV) a důvod použití Matlabu (pro který předmět a který ročník).
43 [[**MATLAB ClassKit**>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=12&Subject=MATLAB%20pro%20vyuku%20a%20pripravu%20k%20vyuce]] - licence pro výuku a přípravu k výuce.
44 [[**MATLAB VaV**>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=12&Subject=MATLAB%20pro%20vedu%20a%20vyzkum]] - licence pro vědu a výzkum.
45 * Postup instalace pro MATLAB R2017b na Windows 10 je [[zde>>doc:.instalace-matlab.WebHome]].
46
47 [[**Minitab**>>https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/pc/sw/sw-zdarma/Minitab/]] **-** balík statistických metod určených pro analýzy dat.
48
49 [[**Novell**>>https://install.vsb.cz/stu/Novell/]]
50
51 * ConsoleOne
52 * Novell Client
53
54 (((
55
56
57 (% style="color:inherit; font-family:inherit" %)**Ostatní SW Microsoft:**
58
59 (((
60 Zaměstnanci a studenti, kteří jsou z níže uvedených fakult, mohou přistupovat do rozšířeného programu **Premium** (návrhářské vývojářské nástroje), za předpokladu že:
61 )))
62
63 (% style="color:#000000" %)//__software z programu Imagine (bývalý DreamSpark) lze využívat pouze k výukovým účelům. Nelze jej použít pro komerční/osobní použití či být užíváno útvary, které nepodporují výuku__//__.__(% style="color:#ff0000" %)
64
65 (% style="line-height: 1.4em;" %)
66 Odkazy na Microsoft Imagine Premium jednotlivých pracovišť VŠB-TUO:
67
68 [[**Microsoft Imagine Premium - FEI VSB - TU OSTRAVA - Katedra Informatiky - K456**>>url:https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9BFEB271-33AE-E011-98E6-F04DA23E67F6||rel="__blank" title="https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9BFEB271-33AE-E011-98E6-F04DA23E67F6"]]
69
70 [[**Microsoft Imagine Premium - Technical University Of Ostrava - Katedra Robotechniky**>>url:https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=4406c9cc-a78b-e011-969d-0030487d8897||rel="__blank" title="https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=4406c9cc-a78b-e011-969d-0030487d8897"]]
71
72 [[**Microsoft Imagine Premium - VSB Ostrava - Information Technology**>>url:https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=047a9666-a88b-e011-969d-0030487d8897||rel="__blank" title="https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=047a9666-a88b-e011-969d-0030487d8897"]]
73
74 [[**Microsoft Imagine Premium - Technická univerzita Ostrava - Infotech**>>url:https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=b1ebadc4-ab8b-e011-969d-0030487d8897||rel="__blank" title="https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=b1ebadc4-ab8b-e011-969d-0030487d8897"]]
75
76 **[[Microsoft Imagine Premium - VSB - TU Ostrava | HGF | Katedra geoinformatiky>>url:https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=2c8814ed-ac8b-e011-969d-0030487d8897||rel="__blank" title="https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=2c8814ed-ac8b-e011-969d-0030487d8897"]] **
77 )))
78 )))
79 )))
80 )))
81 )))
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava