Last modified by on 15.03.2019 10:24

Show last authors
1 ~!!! Pozor: Stažení je umožněno pouze z areálu školy nebo přes VPN a je vyžadováno [[LDAP heslo>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]]. !!!
2
3 **[[Microsoft - počítače ve vlastnictví VŠB-TUO a smlouva MS Campus Agreement se Software Assurance>>doc:pc.sw.obj-nakup-sw.ms-campus.WebHome||rel="__blank" title="Licencování Windows a Office"]] **- Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, Windows a CoreCAL.
4
5 [[**Právní služba - ASPI**>>pc.aspi-instal.WebHome]]** **- Tento právní systém poskytuje informace z oblasti právních předpisů s jejich pravidelnou měsíční aktualizací.
6
7 [[**Altap Salamander - správce souborů**>>url:https://install.vsb.cz/stu/Salamander/||name="salamander"]] - Umožňuje komplexní správu souborů pod operačními systémy Microsoft Windows.
8 (Pro instalaci budete potřebovat licenční klíč pro VŠB-TUO - licence je určena pro uživatele v řádném zaměstnaneckém/studentském poměru a to i pro užití na domácích PC.)
9 [[Návod na instalaci správce souborů Salamander a jak na přenos souborů pomocí SCP/FTP>>pc.salamander.WebHome]]
10
11 [[**ANSYS**>>url:https://install.vsb.cz/stu/Ansys/]] - pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
12
13 * Od 8.9.2016 zajišťuje provoz licenčního serveru Ansys útvar [[IT4Innovations>>https://www.it4i.cz/]].
14 * Licenční server pro uživatele Ansysu je dostupný na FQDN: LIC-ANSYS.VSB.CZ a portu: 1055
15 * Instalační média jsou dostupné na adrese: [[https:~~/~~/install.vsb.cz/stu/Ansys/>>url:https://install.vsb.cz/stu/Ansys/]]
16 * Dokumentace pro uživatele VŠB je dostupná na adrese [[https:~~/~~/docs.it4i.cz/software/tools/ansys/licensing/>>https://docs.it4i.cz/software/tools/ansys/licensing/]]
17 * Uživatelské požadavky je možné vkládat do Helpdesku IT4Innovations: [[https:~~/~~/www.it4i.cz/support/>>https://www.it4i.cz/support/]] nebo [[support@it4i.cz>>mailto:support@it4i.cz]]
18
19 **Systém SPSS - zaměstnanci a studenti EkF **- pro vlastní práci se síťovou verzí SPSS 18 musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
20
21 * [[Novinky modulu IBM SPSS Statistics Base 18.0>>url:https://install.vsb.cz/stu/SPSS/Novinky-IBM-SPSS-Statistics-Base--18.pdf]].
22 * Pro bližší informace (instalaci, licence) kontaktujte Davida Bochenka z EkF - [[david.bochenek@vsb.cz>>mailto:david.bochenek@vsb.cz]]
23 * [[Návod k instalaci SPSS>>doc:pc.sw.sw-zdarma.spss.WebHome]].
24
25 (((
26 **[[ArcGIS>>https://install.vsb.cz/stu/ArcGIS/]] - **pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.
27
28 (((
29 **[[ERDAS IMAGINE>>url:https://install.vsb.cz/stu/Integraph-Erdas/]] - **pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.
30
31 (((
32 **[[COMSOL>>url:https://install.vsb.cz/stu/Comsol/]] - **pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN). Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.
33
34 (((
35 **[[MATLAB>>https://install.vsb.cz/stu/Matlab/]]** - (**mat**rix **lab**oratory) je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů.
36
37 * Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
38 * Licence jsou určené pro uživatele v řádném zaměstnaneckém / studentském poměru a to i pro užití na domácích PC.
39 * Zaměstnanci a studenti mohou požádat o instalační klíč a licenční soubor přes HelpDesk ve frontě [[SW a licence>>url:https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=12||rel="__blank"]]. Při vytváření požadavku napište, o kterou verzi licence žádáte (ClassKit nebo VaV) a důvod použití Matlabu (pro který předmět a který ročník).
40 * [[**MATLAB ClassKit**>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=12&Subject=MATLAB%20pro%20vyuku%20a%20pripravu%20k%20vyuce]] - licence pro výuku a přípravu k výuce.
41 * [[**MATLAB VaV**>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=12&Subject=MATLAB%20pro%20vedu%20a%20vyzkum]] - licence pro vědu a výzkum.
42 * Postup instalace pro MATLAB R2017b na Windows 10 je [[zde>>doc:.instalace-matlab.WebHome]].
43
44 [[**Minitab**>>https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/pc/sw/sw-zdarma/Minitab/]] **-** balík statistických metod určených pro analýzy dat.
45
46 (((
47
48
49 (% style="color:inherit; font-family:inherit" %)**Ostatní SW Microsoft:**
50
51 (((
52 **[[Microsoft Imagine Standard>>url:https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=107bf32b-a78b-e011-969d-0030487d8897]] (bývalý DreamSpark, je nutná registrace na e-mail @vsb.cz, není propojeno s LDAP)** - možnost využití vývojářských Microsoft produktů ve výuce - využití je možné pouze pro výukové účely. Platí pro celou univerzitu.
53 )))
54
55 Zaměstnanci a studenti, kteří jsou z níže uvedených fakult, mohou dále přistupovat do rozšířeného programu **Premium**, (návrhářské vývojářské nástroje) za předpokladu že:
56
57 (% style="color:#000000" %)//__software z programu Imagine (bývalý DreamSpark) lze využívat pouze k výukovým účelům. Nelze jej použít pro komerční/osobní použití či být užíváno útvary, které nepodporují výuku__//__.__(% style="color:#ff0000" %)
58
59 (% style="line-height: 1.4em;" %)
60 Odkazy na Microsoft Imagine Premium jednotlivých pracovišť VŠB-TU:
61
62 [[**Microsoft Imagine Premium - FEI VSB - TU OSTRAVA - Katedra Informatiky - K456**>>url:https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9BFEB271-33AE-E011-98E6-F04DA23E67F6||rel="__blank" title="https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9BFEB271-33AE-E011-98E6-F04DA23E67F6"]]
63
64 [[**Microsoft Imagine Premium - Technical University Of Ostrava - Katedra Robotechniky**>>url:https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=4406c9cc-a78b-e011-969d-0030487d8897||rel="__blank" title="https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=4406c9cc-a78b-e011-969d-0030487d8897"]]
65
66 [[**Microsoft Imagine Premium - VSB Ostrava - Information Technology**>>url:https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=047a9666-a88b-e011-969d-0030487d8897||rel="__blank" title="https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=047a9666-a88b-e011-969d-0030487d8897"]]
67
68 [[**Microsoft Imagine Premium - Technická univerzita Ostrava - Infotech**>>url:https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=b1ebadc4-ab8b-e011-969d-0030487d8897||rel="__blank" title="https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=b1ebadc4-ab8b-e011-969d-0030487d8897"]]
69
70 **[[Microsoft Imagine Premium - VSB - TU Ostrava | HGF | Institut geoinformatiky>>url:https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=2c8814ed-ac8b-e011-969d-0030487d8897||rel="__blank" title="https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=2c8814ed-ac8b-e011-969d-0030487d8897"]] **
71 )))
72 )))
73 )))
74 )))
75 )))
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava