Last modified by on 17.03.2022 17:05

Show last authors
1 (((
2 (((
3 (((
4 === **[[Microsoft licence - počítače ve vlastnictví VŠB-TUO a smlouva Enrollment for Education Solution>>doc:pc.sw.obj-nakup-sw.ms-campus.WebHome||rel="__blank" title="Licencování Windows a Office"]]** ===
5 )))
6 )))
7 )))
8
9 * (((
10 Licence k desktopovým produktům OS Windows, kancelářskému balíku Office a ke cloudovým službám MS Office 365.
11 )))
12
13 (((
14 === [[**Microsoft Azure Dev Tools for Teaching**>>https://azureforeducation.microsoft.com/devtools]] ===
15 )))
16
17 * Studenti a učitelé STEM předmětů (Science, Technology, Engineering, Math) mohou pro studijní a výzkumné účely využívat software z nabídky Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.
18 * **Microsoft Visual Studio, Microsoft Access, Microsoft Project, Microsoft Visio, SQL Server, Windows Server, Windows 10** a mnohé další.
19 * Dostupné na [[https:~~/~~/azureforeducation.microsoft.com/devtools>>https://azureforeducation.microsoft.com/devtools]] - přihlášení přes osobní číslo (osobnicislo@vsb.cz) a [[jednotné heslo>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].
20
21 (((
22 == (% style="color:#16a085" %)**Studentské benefity**(%%) ==
23 )))
24
25 (((
26 === (% style="color:#2980b9" %)**Microsoft Office 365**(%%) ===
27 )))
28
29 * Bezplatné stažení balíku (% style="color:null" %)**MS Office 365 ProPlus**(%%) z MS Office 365 (student se přihlašuje na adrese https://office365.vsb.cz pod svým účtem osCislo@vsb.cz s [[SSL/LDAP heslem>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]]).
30 * Instalace staženého MS Office 365 ProPlus až na 5 zařízeních:
31 ** desktopech (Windows, OSX),
32 ** mobilních zařízeních (WP, iPhone, Android).
33 * MS Office 365 ProPlus je aktivován vůči serverům společnosti Microsoft a vyžaduje reaktivaci každých 30 dní.
34 * Další informace k MS Office 365 jsou [[zde>>doc:uzivatel.email.office365-mail.WebHome]].
35
36 (((
37 === (% style="color:#2980b9" %)**Microsoft Windows**(%%) ===
38 )))
39
40 * Studenti mají nárok na bezplatný (% style="color:null" %)**upgrade na Windows 10 Education**(%%).
41 * Stažení se řeší registrací na webu [[https:~~/~~/vsb-tuo.onthehub.com/>>url:https://vsb-tuo.onthehub.com/]].
42 * Licence není časově omezena, je trvalá.
43
44 == (% style="color:#16a085" %)**Další multilicence a celoškolský software**(%%) ==
45
46 (% class="mark" style="color:#e74c3c" %)**Upozornění: Stažení následujícího softwaru je umožněno pouze z areálu VŠB-TUO nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome]] a je vyžadováno osobní číslo a [[jednotné heslo>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].**
47
48 (((
49 === [[**ANSYS**>>url:https://install.vsb.cz/stu/Ansys/]] ===
50 )))
51
52 * Software pro virtuální modelování a výpočetní analýzy.
53 * Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome]]).
54 * Instalační média jsou dostupné na adrese: [[https:~~/~~/install.vsb.cz/stu/Ansys/>>url:https://install.vsb.cz/stu/Ansys/]]
55 * Licenční server pro uživatele ANSYSu je dostupný na FQDN: LIC-ANSYS.VSB.CZ a portu: 1055 (2325)
56 * Dokumentace pro uživatele VŠB: [[https:~~/~~/docs.it4i.cz/software/tools/ansys/licensing/>>https://docs.it4i.cz/software/tools/ansys/licensing/]] a [[https:~~/~~/docs.it4i.cz/software/tools/ansys/setting-license-preferences/>>url:https://docs.it4i.cz/software/tools/ansys/setting-license-preferences/]]
57 * Technická podpora pro licencování ANSYSu: [[support@it4i.cz>>mailto:support@it4i.cz]]
58 * Od 8.9.2016 zajišťuje provoz softwaru ANSYS útvar [[IT4Innovations>>https://www.it4i.cz/]].
59
60 (((
61 === **[[ArcGIS a další produkty firmy ESRI>>https://www.hgf.vsb.cz/548/cs/studium/pro-studenty/licence-programu/#accordion-00009-1]]** ===
62
63 * Geografický informační systém určený pro práci s prostorovými daty.
64 * Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome]]).
65 * Studenti mohou požádat o přístup k licenčnímu serveru garanta oboru.
66
67 (((
68 === **[[ASPI>>pc.aspi-instal.WebHome]] **[[**-**>>pc.aspi-instal.WebHome]]** **[[**Právní služba **>>pc.aspi-instal.WebHome]] ===
69
70 * Tento právní systém poskytuje informace z oblasti právních předpisů s jejich pravidelnou měsíční aktualizací.
71 * Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome]]).
72 * [[Návod na instalaci ASPI.>>doc:pc.aspi-instal.WebHome]]
73
74 === **[[COMSOL>>url:https://install.vsb.cz/stu/Comsol/]]** ===
75
76 * Inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů.
77 * Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome]]).
78 * Studenti mohou požádat o přístup k licenčnímu serveru garanta oboru.
79
80 === **[[ERDAS IMAGINE>>url:https://install.vsb.cz/stu/Integraph-Erdas/]]** ===
81
82 * Systém pro tvorbu geoprostorových dat.
83 * Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome]]).
84 * Studenti mohou požádat o přístup k licenčnímu serveru garanta oboru.
85
86 (((
87 (((
88 === **[[MATLAB>>https://install.vsb.cz/stu/Matlab/]]** ===
89 )))
90
91 * **MAT**rix **LAB**oratory je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů.
92 * Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome]]).
93 * Licence jsou určené pro uživatele v řádném zaměstnaneckém nebo studentském poměru.
94 * Zaměstnanci a studenti mohou požádat o instalační klíč a licenční soubor přes HelpDesk ve frontě [[SW a licence>>url:https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=12||rel="__blank"]].
95 Při vytváření požadavku napište, o kterou verzi licence žádáte (MATLAB VaV nebo MATLAB Classroom) a důvod použití Matlabu (pro který předmět a který ročník).
96 **•** [[**MATLAB Classroom**>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=12&Subject=MATLAB%20pro%20vyuku%20a%20pripravu%20k%20vyuce]] - licence pro výuku a přípravu k výuce.
97 **•** [[**MATLAB VaV**>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=12&Subject=MATLAB%20pro%20vedu%20a%20vyzkum]] - licence pro vědu, výzkum a publikování.
98 * [[Postup instalace pro MATLAB 2017 až 2019.>>doc:.instalace-matlab.WebHome]]
99 * [[Postup instalace pro MATLAB 2020 a novější.>>doc:.instalace-matlab2020a.WebHome]]
100
101 === [[**Minitab**>>https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/pc/sw/sw-zdarma/Minitab/]] ===
102
103 * Balík statistických metod určených pro analýzy dat.
104 * Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome]]).
105 * [[Návod na instalaci Minitab.>>doc:.Minitab.WebHome]]
106
107 (((
108 === [[(% style="color:#2980b9" %)**Systém SPSS**>>https://spss.ekf.vsb.cz/spss/]](%%) ===
109 )))
110
111 * Statistical Package for the Social Sciences - statistický a analytický software pro zaměstnance a studenty EkF.
112 * Pro vlastní práci se síťovou verzí SPSS musí být počítač připojen k síti VŠB-TUO (uvnitř univerzity nebo přes [[VPN>>doc:tuonet.vpn.WebHome]]).
113 * Kontakt v případě problémů s instalací nebo aktivací: Ing. David Bochenek - [[david.bochenek@vsb.cz>>mailto:david.bochenek@vsb.cz]]
114 )))
115 )))
116 )))
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava