MS Office 365

Last modified by on 01.11.2021 20:24

logo.png

Upozornění:

Přístup ke službě MS Office 365, ztrácíte v den, kdy ukončíte vztah s VŠB-TUO, který Vás k používání těchto služeb opravňuje. Tento postup vyžadují pravidla daná dodavatelem firmou Microsoft. Zálohujte si proto včas veškerá potřebná data. Jejich pozdější zpřístupnění již nebude možné!

Dne 31. 1. 2014 byl na VŠB-TUO zahájen provoz cloudové služby Office 365 pro studenty a 5. 3. 2014 rovněž pro zaměstnance. Bližší informace o službě získáte zde: http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/.

Studentům i zaměstnancům jsou licence přidělovány automaticky.

VŠB-TUO má v rámci služby Office 365 předplacen licenční plán Office 365 Education A2. Přehled dostupných licenčních plánů a služeb poskytovaných v rámci jednotlivých plánů naleznete zde http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/porovnani-planu-office-365-education-FX103045755.aspx.

Co Office 365 nabízí:

Přístup přes webového rozhraní:

MS Office:

Mobilní zařízení - poštovní služby:

V případě problémů zadejte požadavek do HelpDesku

Vzhledem k rozšířenosti této služby, může pokročilý uživatel vyřešit většinu problémů, vyhledáváním na internetu. Je potřeba počítat s tím, že většina takto získaných informací je v angličtině.

Tags:
 
© 2015 - 2021 CIT, VŠB-TUO Ostrava