Exchange Online v cloudu Microsoft 365

Last modified by Martin Výlet on 03.08.2023 12:46

logo.png

Upozornění:

Přístup ke službě Microsoft 365, ztrácíte v den, kdy ukončíte vztah s VŠB-TUO, který Vás k používání těchto služeb opravňuje. Tento postup vyžadují pravidla daná dodavatelem firmou Microsoft. Zálohujte si proto včas veškerá potřebná data. Jejich pozdější zpřístupnění již nebude možné!

Důležité upozornění určené všem studentům a zaměstnancům VŠB-TUO, kteří mají e-mailovou schránku hostovanou v cloudu Microsoft Office 365 na tzv. Exchange Online. Jedná se tedy o všechny uživatele, kteří využívají služby poštovního serveru Microsoft Exchange: Informace k vyřazení základního ověřování pro přístup k Exchange Online.

Exchange Online (EXO) je součástí cloudové služby Microsoft 365. Poskytuje služby:

  • Poštovní
  • Kalendářové
  • Evidenci úkolů
  • Evidenci kontaktů

Je plně integrován do dalších služeb v rámci cloudu Microsoft 365.

Zřízení schránky

Schránka na EXO je automaticky zřizována studentům EkF a FBI. Zájemci z řad zaměstnanců a doktorandů si musejí o schránku na EXO žádat prostřednictvím HelpDesku.

Velikost schránky je:

  • 50 nebo 100 GB pro zaměstnance (velikost se liší v závislosti na přidělené licenci)
  • 50 GB pro studenty

Přístup k EXO

Přístup přes webového rozhraní:

Přes poštovního klienta Outlook:

Poštovního klienta Outlook si lze stáhnout jako součást balíku Office přímo z cloudu Microsoft 365. Pokud možnost „Nainstalujte si Office“ ve svém cloudovém účtu nevidíte, znamená to, že nemáte na balík Office nárok. Kontaktujte svého fakultního správce.

Přes poštovního klienta Thunderbird

Přes mobilní zařízení

Pro připojení k EXO lze využít nativní klienty, příp. si stáhnout balíček Office z účtu office365.vsb.cz

V případě problémů zadejte požadavek do HelpDesku

Návody ke službě obecně nebo ke konfiguraci poštovních klientů na různých platformách lze najít  na oficiálních stránkách společnosti Microsoft.