Zdrojový kód wiki Software

Naposledy změněno Martin Výlet 03.08.2023 12:55

Show last authors
1 [[**Objednávání a nákup SW**>>pc.sw.obj-nakup-sw.WebHome||style="background-color: rgb(255, 255, 255);"]]
2
3 * Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, Windows a CoreCAL.
4
5 [[**Instalační média**>>pc.sw.instal-media.WebHome]]
6
7 * Převážně ISO image CD/DVD.
8
9 [[**Multilicence a celoškolský software**>>pc.sw.sw-zdarma.WebHome]]
10
11
12 K software dostupnému na vaší fakultě Vám více informací poskytnou [[fakultní správci SW>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]].
13
14
15 **Další informace:**
16
17 * [[**Aktivace MS Windows a MS Office pomocí KMS serveru**>>doc:pc.sw.ms-aktivace.WebHome]]
18
19 * Výňatek z Pracovního řádu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava:
20 ** Povinnosti zaměstnanců - hrubé porušení pracovněprávních předpisů - používání nepovoleného nebo nelicencovaného software.
21 ** Povinnosti vedoucích zaměstnanců - zabezpečit, aby pracoviště (výpočetní technika) byla vybavena jen takovým softwarem, který slouží k plnění pracovních úkolů a byl pořízen a je užíván v souladu s příslušnými obchodními smlouvami a licenčními podmínkami.
22
23 * **[[Jak doložit legalitu SW>>doc:.obj-nakup-sw.legalni-sw.WebHome]]**