Wiki source code of Software

Last modified by Martin Výlet on 03.08.2023 12:55

Hide last authors
Denisa Wernerová 6.1 1 [[**Objednávání a nákup SW**>>pc.sw.obj-nakup-sw.WebHome||style="background-color: rgb(255, 255, 255);"]]
Denisa Wernerová 3.2 2
Denisa Wernerová 1.6 3 * Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, Windows a CoreCAL.
vyv0010 1.2 4
Denisa Wernerová 4.1 5 [[**Instalační média**>>pc.sw.instal-media.WebHome]]
vyv0010 1.2 6
Denisa Wernerová 1.6 7 * Převážně ISO image CD/DVD.
vyv0010 1.2 8
Martin Výlet 8.1 9 [[**Multilicence a celoškolský software**>>pc.sw.sw-zdarma.WebHome]]
Denisa Wernerová 1.6 10
vyv0010 1.3 11
Martin Výlet 8.1 12 K software dostupnému na vaší fakultě Vám více informací poskytnou [[fakultní správci SW>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]].
Denisa Wernerová 1.9 13
Denisa Wernerová 1.10 14
Denisa Wernerová 1.9 15 **Další informace:**
16
Denisa Wernerová 5.1 17 * [[**Aktivace MS Windows a MS Office pomocí KMS serveru**>>doc:pc.sw.ms-aktivace.WebHome]]
Denisa Wernerová 1.10 18
19 * Výňatek z Pracovního řádu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava:
20 ** Povinnosti zaměstnanců - hrubé porušení pracovněprávních předpisů - používání nepovoleného nebo nelicencovaného software.
21 ** Povinnosti vedoucích zaměstnanců - zabezpečit, aby pracoviště (výpočetní technika) byla vybavena jen takovým softwarem, který slouží k plnění pracovních úkolů a byl pořízen a je užíván v souladu s příslušnými obchodními smlouvami a licenčními podmínkami.
Martin Výlet 8.1 22
23 * **[[Jak doložit legalitu SW>>doc:.obj-nakup-sw.legalni-sw.WebHome]]**
24