Wiki source code of Software

Last modified by on 03.09.2018 12:21

Show last authors
1 [[**Objednávání a nákup SW**>>pc.sw.obj-nakup-sw.WebHome||style="background-color: rgb(255, 255, 255);"]]
2
3 * Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, Windows a CoreCAL.
4
5 [[**Instalační média**>>pc.sw.instal-media.WebHome]]
6
7 * Převážně ISO image CD/DVD.
8
9 [[**Multilicence a Celoškolský software**>>pc.sw.sw-zdarma.WebHome]]
10
11 * Software multilicenční a Celoškolský (ASPI, Microsoft Imagine, ANSYS, ArcGis, Matlab, Altap Salamander a další.).
12
13
14 K software dostupnému na vaší fakultě Vám více informací poskytnou [[fakultní správci SW>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]].
15
16
17 **Další informace:**
18
19 * [[**Aktivace MS Windows a MS Office pomocí KMS serveru**>>doc:pc.sw.ms-aktivace.WebHome]]
20
21 * O pirátství ([[odkaz na stránky společnosti Microsoft>>url:http://www.microsoft.com/cze/piratstvi/default.mspx]])
22
23 * Výňatek z Pracovního řádu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava:
24 ** Povinnosti zaměstnanců - hrubé porušení pracovněprávních předpisů - používání nepovoleného nebo nelicencovaného software.
25 ** Povinnosti vedoucích zaměstnanců - zabezpečit, aby pracoviště (výpočetní technika) byla vybavena jen takovým softwarem, který slouží k plnění pracovních úkolů a byl pořízen a je užíván v souladu s příslušnými obchodními smlouvami a licenčními podmínkami.
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava