Software

Last modified by Martin Výlet on 03.08.2023 12:55

Objednávání a nákup SW

  • Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, Windows a CoreCAL.

Instalační média

  • Převážně ISO image CD/DVD.

Multilicence a celoškolský software
 

 K software dostupnému na vaší fakultě Vám více informací poskytnou fakultní správci SW.
 

Další informace:

  • Výňatek z Pracovního řádu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava:
    • Povinnosti zaměstnanců - hrubé porušení pracovněprávních předpisů - používání nepovoleného nebo nelicencovaného software.
    • Povinnosti vedoucích zaměstnanců - zabezpečit, aby pracoviště (výpočetní technika) byla vybavena jen takovým softwarem, který slouží k plnění pracovních úkolů a byl pořízen a je užíván v souladu s příslušnými obchodními smlouvami a licenčními podmínkami.