Jednotné heslo

Naposledy změněno 29.08.2017 12:45

Pro přístup do počítačové sítě univerzity a potažmo pak i do všech informačních systémů, které jsou do jednotného hesla zapojeny (viz zde), potřebujete osobní číslo a heslo.

Přihlašovací jméno studenta/zaměstnance je Vám přiděleno při zápisu ke studiu/uzavření pracovního poměru (např. abc1234).

Přihlašovací heslo je Vám při vzniku účtu nastaveno na rodné číslo (bez mezer a lomítek). Toto provizorní heslo je nutné bez odkladu změnit na jiné, jinak dojde při několika použitích rodného č. k zablokování účtu.

Značky:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava