Webhostingové servery

Naposledy změněno Martin Výlet 28.05.2024 10:25

Web v univerzitním řešení

Centrum informačních služeb poskytuje udržovaný redakční systém OpenCms pro tvorbu webu v jednotné univerzitní šabloně. Pracoviště mají možnost zdarma vytvořit svůj web v jednotném vzhledu odpovídajícímu vizuálnímu stylu univerzity. Šablona webu umožňuje skládat obsah webu z předdefinovaných prvků, a to jako statických, tak dynamických, tzn. že je možné zapojovat dynamické výstupy z jiných informačních systémů – např. novinky, telefonní seznam, OBD (publikace), EPZ (projekty) a další. Tvorba webu se řídí příslušnou směrnicí.

Výhody tvorby webu v univerzitním řešení:

 • není potřeba nic instalovat
 • není potřeba udržovat žádný systém, řešit jeho bezpečnostní stránky a starat se o aktualizace systému
 • jednotný vzhled webu v souladu s vizuálním stylem univerzity
 • možnost dynamického načítání a zobrazování dat z jiných univerzitních systémů
 • integrovaná možnost autentizace – tedy možnost mít některou část webu po přihlášení jenom pro určitě osoby
 • zdarma bez žádných nákladů pro útvar
 • správu webu zvládne i osoba bez IT znalostí (samozřejmě povědomí o tvorbě webů je velkou výhodou)

Žádost o vytvoření webu můžete zaslat přes idesk.vsb.cz ve frontě Webový portál. Případně můžete kontaktovat i Vašeho fakultního správce.

Webmel

Centrum informačních služeb nabízí i možnost hostování webů na serveru Webmel. Jedná se o klasický LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP) server. Přístup k serveru je umožněn přes SFTP a uživatel má možnost používat i různé redakční systémy (Wordpress, Joomla, apod.). Hlavní výhodou je, že si správce může vytvořit web přesně podle svých představ s vlastní doménou a není nutné mít jednu šablonu.

Důležité informace

 • Instalaci a nastavení webu na serveru si správce dělá sám
 • weby hostované na webmelu musí dodržovat vizuální styl VŠB-TUO a další pravidla univerzity
 • Správce musí provádět bezpečnostní aktualizace redakčních systémů
 • Servery je nutné pravidelně migrovat na nový server z důvodu konce podpory staré verze PHP - každé 2 až 3 roky.

Aktuální servery

 • webmel83.vsb.cz
 • webmel81.vsb.cz (ukončení provozu v prosinci 2025)

Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/MySQL/PHP (LAMP) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.

Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží server HomeL.

Neukládejte na webserveru osobní údaje!

Přístup k administraci databází:

MySQL

Další informace: