Datové kvóty na serverech webmel

Last modified by vyc022 on 29.08.2017 12:42

Každému webovému projektu je přiřazena datová kvóta.

Kvóta pro každý webový projekt je 1,5 GB pro data a databázi.

Ke každému webovému projektu evidujeme zodpovědnou osobu (zpravidla se jedná o technického správce), která je na překročení kvóty upozorněna a požádána o nápravu.

Pokud nedojde ke sjednání nápravy a k opětovnému dodržení kvóty, v krajním případě může být web odstaven.

Fáze překročení kvóty:

  • 1401 MB - 1490 MB
    • Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý měsíc, pokud je kvóta stále překročena.
  • 1491 MB - 1499 MB
    • Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.
  • 1500 MB a více 
    • Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.

Během každé fáze kontaktujte, prosím, správce serveru.