Další informace

Last modified by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:42

Optimalizace MySQL dotazů:

Ke každému webovému projektu evidujeme zodpovědnou osobu (zpravidla se jedná o technického správce), které náš automatizovaný systém v měsíčních intervalech zasílá e-mail se statistikou pomalých MySQL dotazů. Optimalizace ze strany uživatelů je nezbytná pro zajištění kvality služby na sdílené serverové platformě. Toto se týká zejména programátorů vyvíjejích vlastní aplikace. Naopak známé a často používané publikační systémy (tzv. CMS) bývají zpravidla proti nešvarům v SQL dotazech ošetřeny a optimalizace je u nich nežádoucí vzhledem k riziku rozbití struktury databáze, příp. programového kódu. Následně např. není možné provést upgrade na vyšší verzi daného CMS systému.

Pozn.: Chyby v optimalizaci dotazů publikačního systému hlaste prosím přímo vývojovému týmu daného CMS.

Optimalizace dotazů je komplexní problém zahrnující:

  • návrh struktury databáze,
  • PHP programový kód,
  • tvorbu vlastních SQL dotazů.

Postup při optimalizaci zahrnuje:

  • vyhledání příčiny a její odstranění (chybějící indexy nad tabulkami, smyčky v PHP kódu generující množství identických dotazů, špatně konstruované dotazy...),
  • revizi provedeného zásahu v lokálním kontextu (doba vykonání dotazu),
  • zjištění vlivu opravy na chování celé aplikace (např. doba vygenerování stránky).

Kde začít:

Obecné informace:

  • Podrobnější informace o tom, co je webový server, naleznete např. ve Wikipedii.