Obnova funkce přihlašovacích služeb

Last modified by Denisa Wernerová on 14.02.2024 10:55

Vážení uživatelé,

včera byla provedena obnova všech LDAP serverů. Začátkem roku se totiž v LDAP objevila systémová chyba v synchronizaci, která způsobovala, že se nepřenášely změny mezi servery a dotazy na LDAP tak vedly k neúměrnému vytěžování serverů, které měly střídavě delší odezvy a někdy se při přihlašování včas nevrátila informace o ověření hesla. Tento problém se nepodařilo ani s pomocí supportu dostupnými nástroji opravit, takže bylo potřeba přistoupit k obnově ze záloh. Obnovená databáze byla pomocí IDM následně vyrovnána do aktuálního stavu, takže nyní by všechna data s výjimkou hesel měla být aktuální.

Pro uživatele to znamená, že pokud si změnili někdy po 1.1.2024 heslo, je tato změna zapomenuta a budou mít heslo původní. Pokud jim heslo končilo, jeho planost se nezměnila a změna hesla je nemine. Uživatele, kteří si heslo měnili jsme dohledali a budeme je informovat o nutnosti nastavit si heslo znovu.

Děkujeme Vám za vaši trpělivost, která nám umožnila soustředit se na opravu a omlouváme se za způsobené potíže,

CIT VŠB-TUO