Novinky

Last modified by Administrator on 03.08.2023 14:17

10 posts

Jun 05 2024

Byla prodloužena bezpečnostní podpora PHP, což prodlužuje životnost webmel serverů

Dne 9.4. 2024 bylo rozhodnuto o prodloužení bezpečnostní podpory PHP z 1 roku na 2. Prodloužení se týká všech aktuálních a budoucích verzí PHP. Znamená to, že celková podpora PHP se prodloužila na 4 roky z původních 3. Tuto změnu reflektujeme a prodloužili jsme životnost serveru webmel81 a i nového webmel83. O migraci webu z webmel81 na webmel83 mohou správci webu požádat do konce roku 2025.

 

Apr 19 2024

MATLAB R2024a

Nejnovější verze aplikace MATLAB R2024a je nyní zpřístupněná pro zaměstnance a studenty VŠB-TUO.

V případě zájmu o tuto verzi prosím kontaktujte HelpDesk CIT prostřednictvím žádanky v helpdeskovém systému https://idesk.vsb.cz.

Jaké novinky verze 2024a přináší, si můžete přečíst v přehledu na:

https://www.humusoft.cz/blog/?view=20240322-matlab-R2024a

nebo na oficiálním webu:

https://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html

Nov 01 2023

Ukončení podpory TLSv1.1

K 1.12.2023 přestane být podporován protokol TLSv1.1 u všech služeb poskytovaných CITem (vč. LDAP, RADIUS - přihlašování k wifi pozn.red., apod.). Prosíme, upravte své aplikace/zařízení tak, aby podporovali minimálně TLSv1.2.

Oct 02 2023

Ukončení podpory TLSv1.0

K 1.11.2023 přestane být podporován protokol TLSv1.0 u všech služeb poskytovaných CITem (vč. LDAP, RADIUS - přihlašování k wifi pozn.red., apod.). Prosíme, upravte své aplikace/zařízení tak, aby podporovali minimálně TLSv1.2.

Sep 04 2023

Ukončení podpory MS Office 2016 a 2019 pro přístup ke službám MS 365

Společnost Microsoft oznámila ukončení podpory produktů MS Office 2016 a 2019 pro přístup ke službám Microsoft 365, tedy i k Exchange (poštovní služby). Pro přístup je nadále možno používat verze MS Office 2021 a aplikace spadající pod Microsoft 365.

Více informací: https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/endofsupport/microsoft-365-services-connectivity ...

Feb 14 2023

Ukončení Stream (Classic)

Společnost Microsoft avizuje ukončení provozu služby Stream (Classic) v rámci cloudu Microsoft 365. Stream (Classic) je nahrazen Stream (on SharePoint), která je v tuto chvíli uživatelům dostupná.

15.5.2023           zablokování uploade nových videí na Stream (Classic)

15.10.2023          znemožnění přístupu ke Stream (Classic)

15.2.2024           ukončení Stream (Classic)

Microsoft neprovádí automatickou migraci obsahu Stream (Classic). Obsah Stream (Classic) nebude migrován ani hromadně na úrovni organizace.  Migraci obsahu si provádí uživatelé sami ručním stažením a následným uploadováním na SharePoint, OneDrive, Teams nebo Yammer.

Po vyřazení Stream (Classic) z provozu Microsoft nezmigrovaý obsah odstraní!

Ukončení Stream live events

Dne 15. září bude společností Microsoft ukončen provoz služby Stream live events ve Stream Classic.

Více informací na stránkách společnosti Microsoft.

Jan 11 2023

Ukončení podpory balíků MS Office

Dne 11. dubna 2023 končí rozšířená podpora balíku Office 2013.

Dne 10. října 2023 končí podpora balíku Office 2016 a Office 2019 pro přihlašování k Microsoft 365.

Bližší informace jsou dostupné na stránkách společnosti Microsoft zde.

May 03 2022

Vyřazení základního ověřování pro přístup k Exchange Online

Tato zpráva je určena všem studentům a zaměstnancům VŠB-TUO, kteří mají e-mailovou schránku hostovanou v cloudu Microsoft Office 365 na tzv. Exchange Online. Jedná se tedy o všechny uživatele, kteří využívají služby poštovního serveru Microsoft Exchange.

Společnost Microsoft oznamuje, že v období od 1. října 2022 do konce roku 2022 trvale vyřadí základní ověřování pro přístup k Exchange Online a nahradí jej tzv. moderním ověřováním. Abyste se vyhnuli potížím, používejte pouze poštovní klienty schopné moderní autentizace, příp. využijte pro přístup k poště webové rozhraní na adrese office365.vsb.cz. V článku naleznete další informace a návody (klikněte na nadpis článku pro zobrazení celého obsahu zprávy). ...

Nov 11 2021

Malware šířící se v síti VŠB-TUO

V síti VŠB-TUO se na již nepodporovaných operačních systémech Windows 7 a Windows Server 2008 R2 šíří agresivní malware pomocí protokolu SMB (Samba - protokol pro sdílení souborů). Malware napadá ostatní zařízení v síti a kompromitované stroje začleňuje do botnetu. Využitím slabin v operačním systému se maskuje a jeho odstranění běžnými antiviry není možné (rootkit). Pro odstranění malwaru proveďte čistou instalaci novějšího a podporovaného operačního systému. V případě, že upgrade OS není technicky možný, proveďte postup uvedený níže (klikněte na nadpis článku pro zobrazení celého obsahu zprávy). ...