Novinky

3 posts

Nov 19 2018

Ukončení provozu softwaru Avast Business Antivirus na VŠB-TUO

VŠB-TUO již nemá k dispozici licence pro provoz softwaru Avast Business Antivirus. Pokud máte na počítači, který je ve vlastnictví VŠB, nainstalován tento antivirus, proveďte jeho odinstalaci a nahraďte antivirovým softwarem Windows Defender nebo Microsoft Security Essentials.

V případě potřeby vám mohou s přeinstalací pomoci techničtí správci.

Jun 11 2018

Ukončení provozu serveru HomeN

Ke dni 30. června 2019 se předpokládá ukončení provozu serveru HomeN. Náhradou za server HomeN je distribuovaný file systém (DFS) společnosti Microsoft. Informace a návody ke službě DFS jsou dostupné na stránce: Distribuovaný file systém (DFS).