Blog

Last modified by Administrator on 03.08.2023 14:17

Jun 05 2024

Byla prodloužena bezpečnostní podpora PHP, což prodlužuje životnost webmel serverů

Dne 9.4. 2024 bylo rozhodnuto o prodloužení bezpečnostní podpory PHP z 1 roku na 2. Prodloužení se týká všech aktuálních a budoucích verzí PHP. Znamená to, že celková podpora PHP se prodloužila na 4 roky z původních 3. Tuto změnu reflektujeme a prodloužili jsme životnost serveru webmel81 a i nového webmel83. O migraci webu z webmel81 na webmel83 mohou správci webu požádat do konce roku 2025.

 

Apr 19 2024

MATLAB R2024a

Nejnovější verze aplikace MATLAB R2024a je nyní zpřístupněná pro zaměstnance a studenty VŠB-TUO.

V případě zájmu o tuto verzi prosím kontaktujte HelpDesk CIT prostřednictvím žádanky v helpdeskovém systému https://idesk.vsb.cz.

Jaké novinky verze 2024a přináší, si můžete přečíst v přehledu na:

https://www.humusoft.cz/blog/?view=20240322-matlab-R2024a

nebo na oficiálním webu:

https://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html

Mar 22 2024

Údržba serveru Mailbox

V pátek 22. 3. 2024 dojde k plánované odstávce mailového serveru mailbox. V době od páteční 23. hodiny do sobotní 2. hodiny ranní bude zpožděno doručování e-mailů do schránek. Toto se netýká uživatelů, jejichž schránka je hostována na Exchange Online v cloudu MS 365.

Jan 16 2024

Microsoft 365 - Upozornění na snížení dostupnosti služby u Exchange Online

Někteří uživatelé nemusí být schopni odesílat nebo přijímat emailové zprávy a obdrží zprávu o nedoručení (NDR) s chybovým kódem 550 nebo 554.

Na VŠB toto chování pozorujeme u emailů přicházejících z jiných organizací do schránek @vsb.cz. Oprava tohoto problému je nutná ze strany organizace odesílající emaily, resp. společnosti Microsoft.

Více informací o blokování spamu na VŠB

Více informací o incidentu (anglicky)

Jan 08 2024

Obnova funkce přihlašovacích služeb

Vážení uživatelé,

včera byla provedena obnova všech LDAP serverů. Začátkem roku se totiž v LDAP objevila systémová chyba v synchronizaci, která způsobovala, že se nepřenášely změny mezi servery a dotazy na LDAP tak vedly k neúměrnému vytěžování serverů, které měly střídavě delší odezvy a někdy se při přihlašování včas nevrátila informace o ověření hesla. Tento problém se nepodařilo ani s pomocí supportu dostupnými nástroji opravit, takže bylo potřeba přistoupit k obnově ze záloh. Obnovená databáze byla pomocí IDM následně vyrovnána do aktuálního stavu, takže nyní by všechna data s výjimkou hesel měla být aktuální.

Pro uživatele to znamená, že pokud si změnili někdy po 1.1.2024 heslo, je tato změna zapomenuta a budou mít heslo původní. Pokud jim heslo končilo, jeho planost se nezměnila a změna hesla je nemine. Uživatele, kteří si heslo měnili jsme dohledali a budeme je informovat o nutnosti nastavit si heslo znovu.

Děkujeme Vám za vaši trpělivost, která nám umožnila soustředit se na opravu a omlouváme se za způsobené potíže,

CIT VŠB-TUO

Jan 05 2024

Crash of login services

Dear users,

we are currently dealing with a technical crash of the authentication system. Technical problems of this service affect logging into almost all information systems (EDISON, LMS, SAP and others), access to mail, logging into the network via VPN and WiFi.

We are working hard on the repair, including in cooperation with the technical support of the application manufacturer.

During the weekend (January 5 - 7, 2024), we anticipate technical work that will involve occasional shutdowns of the authentication service.

We are very sorry for the inconvenience. We will publish the current status on the main page of the university (https://www.vsb.cz/en) and you can also follow it on https://semafor.vsb.cz.

CIT VSB-TUO

Havárie přihlašovacích služeb

English version

Vážení uživatelé,

v současné době řešíme technickou havárii autentizačního systému. Technické problémy této služby ovlivňují přihlášení téměř do všech informačních systémů (EDISON, LMS, SAP a další), přístup k poště, přihlášení do sítě prostřednictvím VPN i WiFi.

Usilovně pracujeme na opravě a to i ve spolupráci s technickou podporou výrobcem aplikace.

V průběhu víkendu (5. - 7. ledna 2024) předpokládáme technické práce, které s sebou ponesou i občasné odstávky autentizační služby.

Velmi se omlouváme za způsobené problémy. Aktuální stav budeme publikovat na hlavní stránce univerzity (https://www.vsb.cz) a můžete jej sledovat také na https://semafor.vsb.cz.

CIT VŠB-TUO

Dec 01 2023

Spuštění pilotního provozu služby Nextcloud

Jsme nadšení, že vám můžeme oznámit spuštění pilotní verze nové služby Nextcloud, doplněné o kancelářský balík Office Online! 

Nextcloud je úložiště pro vaše soubory s možností snadného sdílení a přístupu odkudkoliv. Je velice podobný službě cdrive, kterou na univerzitě již nějakou dobu provozujeme. Zde Vám ale můžeme nabídnout více místa, rozsáhlejší funkce a přihlášení přes SSO.

Office Online je kancelářský balík, který vám umožní pracovat na dokumentech, tabulkách a prezentacích uložených na Nextcloudu přímo ve Vašem prohlížeči.

A co je nejdůležitější, vše je hostované on-premise v našem univerzitním datacentru. Data tedy neopustí prostředí naší univerzity.

Služba je k dispozici všem zaměstnancům na https://nextcloud.vsb.cz/

Nov 01 2023

Ukončení podpory TLSv1.1

K 1.12.2023 přestane být podporován protokol TLSv1.1 u všech služeb poskytovaných CITem (vč. LDAP, RADIUS - přihlašování k wifi pozn.red., apod.). Prosíme, upravte své aplikace/zařízení tak, aby podporovali minimálně TLSv1.2.

Oct 27 2023

Návod pro změnu hashovacího algoritmu v Outlook 2016 u podepsaných emailů

Používáte-li Outlook 2016 s podpisovým certifikátem, zkontrolujte si, zda nemáte nastaven hash algoritmus na SHA1. Pokud ano, pravděpodobně Vám bude příjemce Vašeho mailu tvrdit, že máte špatný podpisový certifikát (pokud si to příjemce kontroluje). Řešení je jednoduché:

  1. Soubor- > Možnosti
  2. Vyberete si Centrum zabezpečení
  3. Kliknete na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení
  4. Vyberete si Zabezpečení emailu
  5. U položky Šifrovaný email kliknete u Výchozí nastavení: Nastavení S/MIME na tlačítko Nastavení
  6. Zde u roletky si změníte Algoritmus hash: SHA1 na SHA256 a vyšší

nastaveni_smime.png