Aktualizovali jsme informace týkající se služeb Google Apps na univerzitě. Všichni zaměstnanci a studenti VŠB mají vytvořen svůj G Suite účet a již o něj nemusí žádat prostřednictvím HelpDesku.

Postup prvního přihlášení je popsán v návodu ke Google G Suite.

Značky:
 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava