WiFi

Naposledy změněno Martin Výlet 03.08.2023 12:57

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava poskytuje svým zaměstnancům a studentům možnost bezdrátového připojení (WIFI) do své sítě TUONET.
Připojení do  sítě je možno realizovat prostřednictvím následujících WIFI bezdrátových sítí:

EDUROAM - preferované připojení

Tato síť umožňuje WiFi připojení jak na VŠB-TUO, tak i ve WiFi sítích jiných akademických institucí zapojených do mezinárodního projektu eduroam. Návštěvám z těchto akademických institucí pak umožňuje připojení na VŠB-TUO. Další návody můžete nalézt na stránkách projektu eduroam.cz.

Přihlašovací jméno je nutné uvádět ve formátu login@vsb.cz, tedy např. abc123@vsb.cz, jak je tomu uvedeno v návodech. Tato syntaxe uživatelského jména je striktně vyžadována. Aby uživatel VŠB-TUO mohl využívat služeb sítě EDUROAM, musí mít nastaveno tzv. wifi heslo.

Služba automatické konfigurace sítě eduroam CAT:

 • vymažte ze systému předchozí profily sítě eduroam, pokud nějaké máte
 • můžete použít přímý odkaz na stažení instalátoru nebo
  • na stránkách https://cat.eduroam.org/ zvolte "stáhněte si svůj instalační program eduroam"
  • zvolte organizaci VŠB-Technická univerzita Ostrava
  • zvolte instalátor pro požadovaný operační systém
 • po spuštění instalátoru zadejte přihlašovací jméno ve formátu login@vsb.cz
 • zadejte své wifi heslo

Systém eduroam CAT je koncipován jako platforma pro spolupráci subjektů zapojených do projektu eduroam a není vyvíjen ani spravován VŠB-TUO. Eduroam CAT instalační program mění parametry zabezpečení ve vašem přístroji, vždy byste se měli ujistit, že pochází z důvěryhodného zdroje. Proto je eduroam CAT instalační program podepsaný organizací TERENA. Věnujte pozornost systémovému hlášení, které tuto skutečnost potvrdí.

Návody pro manuální konfiguraci:

TUONET-SIMPLE

Síť určená pro koncová zařízení (např. PDA, MDA), která nepodporují žádné autentizační a šifrovací mechanismy, popř. jsou s nimi technické problémy.
Proč používání sítě tuonet-simple není bezpečné je popsáno zde.

Síť tuonet-simple vyžaduje od uživatele periodickou reautentizaci po uplynutí doby 20 minut od odeslání autentizačního formuláře.

Návody:


 

TUONET-GUEST

Síť je určena pro uživatele s vytvořeným účtem s omezenou platností, tzv. "guest access". Do této sítě se mohou připojit individuální návštěvy VŠB-TUO, popř. uživatelé při konání různých akcí jako konference apod.

Jak požádat o zřízení služby

O zřízení dočasného přístupu žádají zaměstnanci VŠB-TUO prostřednictvím IT Helpdesku nebo lze kontaktovat fakultní správce, kteří také mají toto oprávnění. Zřízené přístupy jsou časově omezené a určené jen pro výkon činností souvisejících s pracovními, výzkumnými nebo výukovými účely.

V žádosti je nutno uvést:

 • identita hosta (jméno, příjmení, emailová adresa)
 • od a do kdy má být hostovský účet zřízen
 • účel, pro který je přístup zřizován

Parametry služby
Uživatelé této sítě jsou připojováni mimo síť VŠB-TUO, pouze mají přístup k síti Internet. Přístupy se zřizují pouze uživatelům, kteří nemají standardní přístup do WiFi sítě VŠB-TUO (eduroam,...) a to na maximálně 14 dní. Po zřízení je účet aktivní během jedné minuty.

Na emailovou adresu hosta a případně garanta přístupu (zaměstnanec VŠB) jsou následně zaslány pokyny pro přístup vč. přihlašovacích údajů.

Autentizace do sítě tuonet-guest probíhá automatickým přesměrováním stránky webového prohlížeče na autentizační formulář (stejně jako u sítě tuonet-simple).
 

TUONET-IOT

Síť je určena pouze pro zařízení, která svým charakterem spadají do skupiny "Internet of Things" (IoT) a zároveň nepodporují/neumí autentizační metodu EAP-PEAP. Mohou to být např. moduly ESP či Arduino, chytré TV a ostatní zařízení, která jsou provozována za účelem vědy, výzkumu, výuky, zajištění provozu či prezentace univerzity.

Autentizace do sítě probíhá pomocí IPSK (Identity PSK), což znamená, že je použita metoda WPA2-PSK (AES), ale každé zařízení má pro připojení vytvořeno své unikátní heslo. WPA-PSK (TKIP) není podporován.

Identifikace zařízení je na základě MAC adresy a o registraci takového zařízení je potřeba požádat Helpdeskové pracoviště útvaru CIT nebo na kl. 5666.

Výstupem registrace je seznam MAC adres, k nim příslušná (PSK) hesla a IP adresy, které zařízení budou z DHCP dostávat. Tento seznam zařízení můžete zobrazit na https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/registrovana-zarizeni/ .

Zařízení nepodporující protokol DHCP není možné připojit.

Platnost registrace zařízení je stejná jako u standardní registrace pc/ntb/tiskárny. Tj. je vázaná na platnost loginu osoby, která registraci provedla.

Každé koncové zařízení zapojené do sítě  tuonet-iot je rychlostně omezeno na 8 Mbps, zařízení mají veřejné IPv4 a IPv6 adresy a mají konektivitu do Internetu i do školní sítě. Zařízení také mohou komunikovat mezi sebou.

Tato síť má pilotní charakter, její parametry se mohou v průběhu času měnit, nemusí být dostupná na všech AP v kampusu nebo může být zrušena. 

Další informace: