WiFi

Naposledy změněno Denisa Wernerová 07.06.2024 12:32

VŠB-TUO poskytuje svým zaměstnancům a studentům možnost bezdrátového připojení (WIFI) do své sítě TUONET.
Připojení do  sítě je možno realizovat prostřednictvím následujících WIFI bezdrátových sítí:

EDUROAM - preferované připojení

Tato síť umožňuje WiFi připojení jak na VŠB-TUO, tak i ve WiFi sítích jiných akademických institucí zapojených do mezinárodního projektu eduroam. Návštěvám z těchto akademických institucí pak umožňuje připojení na VŠB-TUO. Další návody můžete nalézt na stránkách projektu eduroam.cz.

Přihlašovací jméno je nutné uvádět ve formátu login@vsb.cz, tedy např. abc123@vsb.cz, jak je tomu uvedeno v návodech. Tato syntaxe uživatelského jména je striktně vyžadována. Aby uživatel VŠB-TUO mohl využívat služeb sítě EDUROAM, musí mít nastaveno tzv. wifi heslo.

A) Automatická konfigurace (eduroam CAT/geteduroam)

  1. Vymažte ze systému předchozí profily sítě eduroam, pokud nějaké máte.
  2. Na webu eduroam.cz je uveden přehled operačních systémů konfigurovatelných pomocí eduroam CAT / geteduroam.
    Android verze >= 8.0 je konfigurovatelná pouze pomocí aplikace geteduroam. - Návod pro automatickou konfiguraci na Androidu
  3. Zvolte organizaci VŠB - Technická univerzita Ostrava.
  4. Po spuštění instalátoru zadejte přihlašovací jméno ve formátu login@vsb.cz.
  5. Zadejte své wifi heslo.

Systémy automatické konfigurace jsou koncipovány jako platforma pro spolupráci subjektů zapojených do projektu eduroam a nejsou vyvíjeny ani spravovány VŠB-TUO. Instalační programy mění parametry zabezpečení ve vašem přístroji, vždy byste se měli ujistit, že pochází z důvěryhodného zdroje.

B) Manuální konfigurace

TUONET-SIMPLE

Síť určená pro koncová zařízení (např. PDA, MDA), která nepodporují žádné autentizační a šifrovací mechanismy, popř. jsou s nimi technické problémy.
Proč používání sítě tuonet-simple není bezpečné je popsáno zde.

Síť tuonet-simple vyžaduje od uživatele periodickou reautentizaci po uplynutí doby 20 minut od odeslání autentizačního formuláře.

Návody:

TUONET-GUEST

Síť je určena pro uživatele s vytvořeným účtem s omezenou platností, tzv. "guest access". Do této sítě se mohou připojit individuální návštěvy VŠB-TUO, popř. uživatelé při konání různých akcí jako konference apod.

Jak požádat o zřízení služby

O zřízení dočasného přístupu žádají zaměstnanci VŠB-TUO prostřednictvím IT Helpdesku nebo lze kontaktovat fakultní správce, kteří také mají toto oprávnění. Zřízené přístupy jsou časově omezené a určené jen pro výkon činností souvisejících s pracovními, výzkumnými nebo výukovými účely.

V žádosti je nutno uvést:

  • identita hosta (jméno, příjmení, emailová adresa)
  • od a do kdy má být hostovský účet zřízen
  • účel, pro který je přístup zřizován

Parametry služby
Uživatelé této sítě jsou připojováni mimo síť VŠB-TUO, pouze mají přístup k síti Internet. Přístupy se zřizují pouze uživatelům, kteří nemají standardní přístup do WiFi sítě VŠB-TUO (eduroam,...) a to na maximálně 14 dní. Po zřízení je účet aktivní během jedné minuty.

Na emailovou adresu hosta a případně garanta přístupu (zaměstnanec VŠB-TUO) jsou následně zaslány pokyny pro přístup vč. přihlašovacích údajů.

Autentizace do sítě tuonet-guest probíhá automatickým přesměrováním stránky webového prohlížeče na autentizační formulář (stejně jako u sítě tuonet-simple).
 

TUONET-IOT

Síť je určena pouze pro zařízení, která svým charakterem spadají do skupiny "Internet of Things" (IoT) a zároveň nepodporují/neumí autentizační metodu EAP-PEAP. Mohou to být např. moduly ESP či Arduino, chytré TV a ostatní zařízení, která jsou provozována za účelem vědy, výzkumu, výuky, zajištění provozu či prezentace univerzity.

Autentizace do sítě probíhá pomocí IPSK (Identity PSK), což znamená, že je použita metoda WPA2-PSK (AES), ale každé zařízení má pro připojení vytvořeno své unikátní heslo. WPA-PSK (TKIP) není podporován.

Identifikace zařízení je na základě MAC adresy a o registraci takového zařízení je potřeba požádat Helpdeskové pracoviště útvaru CIT nebo na kl. 5666.

Výstupem registrace je seznam MAC adres, k nim příslušná (PSK) hesla a IP adresy, které zařízení budou z DHCP dostávat. Tento seznam zařízení můžete zobrazit na https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/registrovana-zarizeni/ .

Zařízení nepodporující protokol DHCP není možné připojit.

Platnost registrace zařízení je stejná jako u standardní registrace pc/ntb/tiskárny. Tj. je vázaná na platnost loginu osoby, která registraci provedla.

Každé koncové zařízení zapojené do sítě  tuonet-iot je rychlostně omezeno na 8 Mbps, zařízení mají veřejné IPv4 a IPv6 adresy a mají konektivitu do Internetu i do školní sítě. Zařízení také mohou komunikovat mezi sebou.

Tato síť má pilotní charakter, její parametry se mohou v průběhu času měnit, nemusí být dostupná na všech AP v kampusu nebo může být zrušena. 
 

Další informace