Naposledy změněno 03.08.2023 13:57

Hide last authors
Denisa Wernerová 1.11 1 * [[Jak poznám, který bezdrátový adaptér či zařízení je vhodné pro připojení do WiFi sítě VŠB-TUO?>>faq.wifi||anchor="bezd"]]
2 * [[Používám PDA nebo WiFi IP telefon, funguje v bezdrátové síti VŠB-TUO roaming?>>faq.wifi||anchor="roam"]]
3 * [[Připojení mi přestalo fungovat. Co mám dělat?>>faq.wifi||anchor="prip"]]
4 * [[Je možné využít bezdrátovou část TUONETu k připojení z prostor mimo univerzitu?>>faq.wifi||anchor="mimo"]]
5 * [[Proč používání sítě tuonet-simple není bezpečné?>>faq.wifi||anchor="simple"]]
6 * [[Po instalaci připojení pořád nefunguje>>faq.wifi||anchor="inst"]]
7 * [[Síťový manažer od výrobce adaptéru blokuje připojení>>faq.wifi||anchor="manag"]]
8 * [[Síťový manažer převzal funkce z ovl. panelů>>faq.wifi||anchor="fce"]]
9 * [[Nepřipojuji se k nastavené síti>>faq.wifi||anchor="neprip"]]
Denisa Wernerová 1.2 10
Denisa Wernerová 1.3 11 ----
Denisa Wernerová 1.6 12
Denisa Wernerová 1.4 13 {{id name="bezd"/}}
Denisa Wernerová 1.3 14 **Jak poznám, který bezdrátový adaptér či zařízení je vhodné pro připojení do WiFi sítě VŠB-TUO?**
Martin Výlet 3.1 15 Pokud se rozhodujete pro koupi WiFi karty popř. jiného zařízení, které chcete připojit do bezdrátové sítě VŠB-TUO je (% style="color:#cc0000" %)vhodné (%%)(nikoliv nezbytně nutné), aby toto zařízení podporovalo tzv. (% style="color:#cc0000" %)CISCO COMPATIBLE EXTENSIONS (CCX)(%%). U bezdrátového adaptéru, který podporuje CCX (nejlépe poslední, nejvyšší verzi) a je označen logem "Cisco Compatible" je zaručena kompatibilita s nejnovějšími standardy a inovacemi pro použití v bezdrátové síti vybudované na infrastruktuře zařízení Cisco. Seznam takto certifikovaných zařízení vč. verze CCX lze najít na [[www.cisco.com>>url:http://www.cisco.com]], v sekci "[[Cisco Compatible Extensions Client Devices>>url:http://www.cisco.com/web/partners/pr46/pr147/partners_pgm_partners_0900aecd800a7907.html]]", na stejné stránce naleznete i odkaz na seznam vlastností - "[[Versions and Features>>url:http://www.cisco.com/web/partners/pr46/pr147/program_additional_information_new_release_features.html]]", které jsou podporovány v různých verzích CCX (WPA, PEAP, LEAP, WMM, QoS, RF Management, Location...). Pokud zařízení na těchto stránkách nenajdete, neznamená to, že CCX nepodporuje a tuto informaci pravděpodobně naleznete na stránkách výrobce daného zařízení.
Denisa Wernerová 1.6 16
Denisa Wernerová 1.3 17 ----
Denisa Wernerová 1.6 18
Denisa Wernerová 1.4 19 {{id name="roam"/}}
Denisa Wernerová 1.3 20 **Používám PDA nebo WiFi IP telefon, funguje v bezdrátové síti VŠB-TUO roaming?**
21 Bezdrátová síť TUONET plně podporuje roaming klientů. V praxi to např. znamená, že můžete hovořit přes IP telefon a přitom procházet areálem školy bez přerušení hovoru. Podmínkou je samozřejmě dostatečné pokrytí signálem WiFi sítě. Skuktečnost, že bezdrátová síť VŠB-TUO podporuje roaming klientů je podmínka nutná, nikoliv dostačující!! Je dobré si uvědomit, že samotná funkce roamingu je hlavně záležítostí koncového zařízení (toto musí neustále "sledovat" dostupné přítupové body a ve "vhodný" okamžik provést asociaci s novým, infrastruktura zajistí na pozadí předání autentizačních informací, zachování IP adresy, otevřených spojení ap.)
Denisa Wernerová 1.6 22
Denisa Wernerová 1.3 23 ----
Denisa Wernerová 1.6 24
Denisa Wernerová 1.4 25 {{id name="prip"/}}
Denisa Wernerová 1.3 26 **Připojení mi přestalo fungovat. Co mám dělat?**
27 Existuje několik důvodů, proč připojení přestane fungovat:
28
29 Zkontrolujte si svůj školní e-mail, pravděpodobně v něm máte zprávu o důvodech zablokování. Nejčastější důvody zablokování účtu jsou:
30
Martin Výlet 3.1 31 * V případě porušování [[pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TU Ostrava>>doc:smernice.WebHome]], oznámení externích organizací o porušování autorského zákona (pravděpodobně jste nelegálně sdílel díla chráněná autorským zákonem) je Vám připojení (% style="color:#cc0000" %)zablokováno (%%)a byl Vám na školní adresu zaslán (% style="color:#cc0000" %)email (%%)s žádostí o vysvětlení.
Denisa Wernerová 1.3 32 * Váš počítač vyvíjel podezřelé chování (napadení virem a útoky do sítě).
Denisa Wernerová 1.6 33
Denisa Wernerová 1.3 34 ----
Denisa Wernerová 1.6 35
Denisa Wernerová 1.4 36 {{id name="mimo"/}}
Denisa Wernerová 1.3 37 **Je možné využít bezdrátovou část TUONETu k připojení z prostor mimo univerzitu?**
38 Ne, pokryty jsou jen prostory univerzitních areálů.
Denisa Wernerová 1.6 39
Denisa Wernerová 1.3 40 ----
Denisa Wernerová 1.6 41
Denisa Wernerová 1.4 42 {{id name="simple"/}}
Denisa Wernerová 1.3 43 **Proč používání sítě tuonet-simple není bezpečné?**
44 Síť tuonet-simple je bezdrátová síť. Radiový signál, který šíří přístupové body se volně šíří prostorem a je možné jej zachytit kdekoliv v dosahu přístupového bodu. Na rozdíl od "drátové" sítě může prakticky kdokoliv s notebookem a speciálním programovým vybavením komunikaci na síti monitorovat.
45
Martin Výlet 3.1 46 Přihlášení do sítě, tedy odeslání Vašeho jména a hesla sítí k prvku, který ověří oprávnění přísupu do sítě probíhá přes protokol [[HTTP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP]]+[[SSL>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/SSL]] tedy "šifrovanou" verzí protokolu [[HTTP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP]], protokolem [[HTTPS>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTPS]]. Samotná autentizace do sítě je tedy před odposlechem (mezi Vaším zařízením a prvkem, který ověří oprávnění přístupu do sítě) chráněna. V každém případě byste měli volit pro přístup do sítě "tuonet-simple" takové heslo, které NEPOUŽÍVÁTE PRO ŽÁDNOU JINOU SLUŽBU. Ostatní komunikace v síti (přihlašování na ICQ, chatování, odesílání a příjem pošty) již (% style="color:#cc0000" %)NENÍ NIJAK ŠIFROVÁNA(%%) tzn. může být v síti odposlechnuta a zneužita třetí osobou. Prakticky to znamená, že uživatel s notebookem a speciálním programovým vybavením ve vedlejší místnosti může číst Vaši poštu, kterou právě odesíláte, Vaši komunikaci přes ICQ, kterou právě píšete ap.
Denisa Wernerová 1.6 47
Denisa Wernerová 1.3 48 ----
Denisa Wernerová 1.6 49
Denisa Wernerová 1.4 50 {{id name="inst"/}}
Denisa Wernerová 1.3 51 **Po instalaci připojení pořád nefunguje**
Denisa Wernerová 2.1 52 Pokud jste připojoval bezdrátové zařízení k síti eduroam podle návodů na [[wifi.vsb.cz>>doc:tuonet.wifi.WebHome]] a připojení stále nefunguje, aktualizujte ovladač bezdrátového zařízení a poté znovu zkontrolujte "nastavení bezdrátové sítě" dle uvedeného návodu.
Denisa Wernerová 1.3 53
Martin Výlet 3.1 54 Pokud ani toto nepomůže, obraťte se na svého [[správce fakulty/útvaru>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]], který Vám pomůže s nastavením.
Denisa Wernerová 1.3 55
Denisa Wernerová 2.1 56 Pokud nic nepomůže, zkuste se připojit k bezdrátové síti [[TUONET-SIMPLE>>doc:tuonet.wifi.WebHome]].
Martin Výlet 3.1 57 Tato bezdrátová síť ale (% style="color:#cc0000" %)není bezpečná(%%) a její použití je vhodné pouze jako provizorní do vyřešení problému s připojením.
Denisa Wernerová 1.6 58
Denisa Wernerová 1.3 59 ----
Denisa Wernerová 1.6 60
Denisa Wernerová 1.4 61 {{id name="manag"/}}
Denisa Wernerová 1.3 62 **Síťový manažer od výrobce adaptéru blokuje připojení**
Denisa Wernerová 1.6 63 Vliv síťového manažeru nainstalovaného s ovladačem síťové karty na nefunkčnost připojení do správně nastavené wifi sítě.
64
65 V některých případech blokují spuštěné síťové manažery (nainstalované spolu s ovladači od výrobce síťové karty) korektní připojení do univerzitní WIFI sítě.
66
67 * Nastavte v možnostech tohoto síťového manažeru, aby se nespouštěl při startu, ukončete jej a restartujte počítač, aby se nastavená změna projevila.
68 * Po restartu by již nastavené připojení do WIFI sítě mělo fungovat.
69
70 ----
71
72 {{id name="fce"/}}
73 **Síťový manažer převzal funkce z ovl. panelů**
Denisa Wernerová 1.3 74 Některé funkce k síti nejsou dostupné z ovládacích panelů, tak jak je tomu na jiných počítačích bez tohoto manažeru.
75
76 Síťové manažery nainstalované spolu s ovladači od výrobce síťové karty mnohdy přebírají zobrazení a ovládání tohoto síťového rozhraní a proto je zobrazení/ovládání z Ovládacích panelů omezeno/skryto.
77
78 * Pokud nechcete využívat tento síťový manažer, nastavte v jeho možnostech, aby se nespouštěl při startu, ukončete jej a restartujte počítač, aby se nastavená změna projevila.
79 * Pokud jej chcete využívat, nastavujte parametry přes tento manažer.
Denisa Wernerová 1.6 80
Denisa Wernerová 1.3 81 ----
Denisa Wernerová 1.6 82
Denisa Wernerová 1.4 83 {{id name="neprip"/}}
Denisa Wernerová 1.3 84 **Nepřipojuji se k nastavené síti**
85 Při procházení sítí pro připojení se bere v úvahu nastavené pořadí sítě (preferovaná síť) v nastavení v ovládacích panelech nebo v síťovém manažeru nainstalovaném spolu s ovladači síťové karty. Nastavte vybranou síť jako "preferovanou" a dále k ní nastavte "připojit k síti, pokud je dostupná".
Martin Výlet 3.1 86
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava