Last modified by Kateřina Baierová on 07.06.2024 10:54

From version 1.1
edited by lus0014
on 29.07.2015 10:03
Change comment: There is no comment for this version
To version 1.2
edited by lus0014
on 29.07.2015 10:04
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -68,7 +68,7 @@
68 68  
69 69  {{id name="fce"/}}
70 70  **Network manager took the functions from Control panels**
71 -Některé funkce k síti nejsou dostupné z ovládacích panelů, tak jak je tomu na jiných počítačích bez tohoto manažeru.
71 +Some network functions are unavailable from Control panels and it is the same on other computers without this manager.
72 72  
73 73  Network managers installed with drivers from the manufacturer od the network card often take daisplay and control of this network interface and so display/control is limited/hidden from Control panels.
74 74