Problémy s připojením prostřednictvím VPN

Naposledy změněno 03.08.2023 13:57

Pokud po připojení k VPN koncentrátoru nežádá klientská aplikace jméno a heslo, zkontrolujte své připojení na VPN koncentrátor příkazem:

 • z Internetu: ping vpn.vsb.cz

  (Zadejte vybraný příkaz ping obdobně jako u ověření připojení k univerzitní síti.)
  Nedostanete-li odpověď, je problém zřejmě ve Vašem síťovém připojení. Požádejte o pomoc svého poskytovatele Internetu.
   

Na VPN koncentrátoru nejsou nastavena žádná kapacitní omezení.
 

Anyconnect klient nefunguje stabilně se službou Windows Wireless-Hosted-Network. Ta je využívána službami pro sdílení WiFi, jako je Connectify nebo Virtual Router.
 

Pokud se okno pro zadání jména a hesla objevuje stále znovu, zadáváte nesprávné jméno nebo heslo, případně platnost hesla již vypršela.
Správnost hesla si můžete ověřit na webu: Problémy s přihlášením.
Také zkontrolujte, zda Váš přístup nebyl zablokován, například z důvodu zavirování (zkontrolujte si svůj školní e-mail, pravděpodobně v něm máte zprávu o důvodech zablokování).
 

Často jsou problémy s připojením způsobeny nesprávným nastavením nebo chybnou funkcí antiviru nebo personálního firewallu. Zkuste je dočasně deaktivovat a znovu se pokuste o připojení.
 

Jste-li k Internetu připojeni přes SOHO router, může problém s VPN připojením způsobovat on. Zkuste upgrade firmware na poslední verzi. Tento problém jsme zaznamenali na některých routerech TP-Link.
 

Máte-li problém s připojením přes AnyConnect klienta, přesvědčte se, že nemáte aktivovaný nějaký proxy server (různé anonymizační služby a podobně).
 

Pokud při instalaci AnyConnect klienta dostanete chybovou zprávu "Web-based installation was unsuccessful", proveďte instalaci manuálně kliknutím na "Install using the link below".
 

Pokud při instalaci Anyconnect klienta nastane chyba "The VPN client agent was unable to create the interprocess communication depot", je třeba ve Windows zakázat službu Sdílení připojení k Internetu / Internet Connection Sharing (viz např. https://its.uiowa.edu/support/article/3723)

Používáte-li prohlížeč Chrome/Chromium, pravděpodobně se zobrazí místo obsahu stránky vpn.vsb.cz následující chyba: Chyba 324(net::ERR_EMPTY_RESPONSE): Neznámá chyba. Řešením je spouštět program s následujícím argumentem: --disable-ssl-false-start. Argument můžete přidat ve vlastnostech zástupce (ikonka prohlížeče Chrome/Chromium) do pole Cíl: ..chrome.exe disable-ssl-false-start. Více technických informací naleznete například zde.

K počítači, ze kterého navazujete VPN připojení, nesmíte být sám připojen vzdáleně (např.přes RDP nebo SSH). Také k tomuto počítači nesmí být současně připojeno více uživatelů. Jestliže nejsou tyto podmínky splněny, objeví se po přihlášení chybove zprávy a spojení je ukončeno:

 • VPN establishment capability for a remote user is disabled. A VPN connection will not be established.
  AnyConnect profile settings mandate a single local user, but multiple local users are currently logged into your computer.
   

Pouze pro Cisco VPN klienta:

Proběhne-li přihlášení správně, ale máte problémy při přenosu dat, nastavte pomocí utility setmtu MTU na 1300 B. Program najdete v adresáři s VPN klientem "Program Files/Cisco Systems/VPN Client".
 

Používá-li Váš poskytovatel Internetu překlad adres, je nutné mít v nastavení VPN klienta zaškrtnutou položku Enable Transparent Tunneling. Zkontrolujte to v záložce Transport.  Můžete použít IPSec over UDP (preferováno) i IPSec over TCP.
 

Při použití Cisco VPN klienta je potřeba, aby v systému Windows nebyl nainstalován Transportní protokol kompatibilní s NWLink IPX/SPX. Odinstalujte jej v ovládacím panelu Síťová připojení.

 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava