Změna hesla a návazné změny

Naposledy změněno 29.08.2017 12:45

Při změně jednotného hesla je nutné si změnit toto heslo i všude tam, kde ho využíváte pro práci s poštou, pro přihlašování na počítač, pro přihlašování na počítač s klientem sitě Novell atd.

Změna se týká systémů využívajících jednotné heslo viz Kde je jaké heslo? (netýká se Citrix Metaframe - útvary 9530 a 9525).

Změna jednotného hesla přes web, reset hesla kartou:

 • Reset hesla kartou
  V případě, že se Vám nepodaří změnit si heslo přes uvedený webový formulář, zřejmě jste vyčerpali limit pro provedení změny hesla a účet se zablokoval.
  Je nutno si heslo resetovat na provizorní heslo a poté jej bez odkladu změnit na heslo trvalé.
   

Změna hesla pro přihlášení do operačního systému počítače:

Pokud používáte pro přihlašování na pracovní stanici MS Windows totéž heslo, změnte jej dle návodů:

Po změně hesla si toto nové heslo změňte také v klientovi pro čtení pošty:

 • Microsoft Outlook - při načítání pošty bude jak pro účty využívající POP3/IMAP, tak i pro Microsoft Exchange vyvoláno dialogové okno pro zadání uživatelského jména a hesla se zaškrtávacím políčkem pro uložení nového hesla (Zapamatovat heslo).
  • Alternativně pro poštu využívající POP3/IMAP můžete také postupovat přes menu Nástroje → E-mailové účty.. → Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty → tlačítko Změnit na vašem účtu → sekce Přihlašovací informace → Heslo
 • Microsoft Outlook Express - při načítání pošty bude vyvoláno dialogové okno pro zadání uživatelského jména a hesla.
  • Alternativně také můžte postupovat přes menu Nástroje → Účty → záložka Pošta → tlačítko Vlastnosti na vašem účtu → záložka Servery → sekce Server příchozí pošty → Heslo
 • Mozilla Thunderbird vypíše výstrahu např. "Příklad Pass nebyl úspěšně proveden..." a budete vyzváni k zadání hesla s možnou volbou uložit heslo do Správce hesel.
  • Alternativně také můžte postupovat přes menu Nástroje → Možnosti → záložka Bezpečnost → karta Uložená hesla → tlačítko Zobrazit hesla → označte váš účet a stiskněte tlačítko Odebrat → po uzavření dialogů a pokusu o načtení pošty bude vyvolán dialog s výzvou k zadání hesla.

 

Značky:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava