Změna hesla a návazné změny

Naposledy změněno 08.09.2020 12:15

Při změně jednotného hesla je nutné si změnit toto heslo i všude tam, kde ho využíváte pro práci s poštou, pro přihlašování na počítač, atd.

Změna se týká systémů využívajících jednotné heslo viz Kde je jaké heslo? (netýká se Citrix Metaframe - útvary 9530 a 9525).

Informace o změně jednotného hesla přes web, reset hesla kartou
 

Změna hesla pro přihlášení do operačního systému počítače:

Pokud používáte pro přihlašování na pracovní stanici MS Windows totéž heslo, změnte jej dle návodů:

Po změně hesla si toto nové heslo změňte také v klientovi pro čtení pošty:

  • Microsoft Outlook - při načítání pošty bude jak pro účty využívající POP3/IMAP, tak i pro Microsoft Exchange vyvoláno dialogové okno pro zadání uživatelského jména a hesla se zaškrtávacím políčkem pro uložení nového hesla (Zapamatovat heslo).
    • Alternativně pro poštu využívající POP3/IMAP můžete také postupovat přes menu Nástroje → E-mailové účty.. → Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty → tlačítko Změnit na vašem účtu → sekce Přihlašovací informace → Heslo
  • Microsoft Outlook Express - při načítání pošty bude vyvoláno dialogové okno pro zadání uživatelského jména a hesla.
    • Alternativně také můžte postupovat přes menu Nástroje → Účty → záložka Pošta → tlačítko Vlastnosti na vašem účtu → záložka Servery → sekce Server příchozí pošty → Heslo
  • Mozilla Thunderbird vypíše výstrahu např. "Příklad Pass nebyl úspěšně proveden..." a budete vyzváni k zadání hesla s možnou volbou uložit heslo do Správce hesel.
    • Alternativně také můžte postupovat přes menu Nástroje → Možnosti → záložka Bezpečnost → karta Uložená hesla → tlačítko Zobrazit hesla → označte váš účet a stiskněte tlačítko Odebrat → po uzavření dialogů a pokusu o načtení pošty bude vyvolán dialog s výzvou k zadání hesla.

 

Značky:
 
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava