Show last authors
1 Při změně jednotného hesla je nutné si změnit toto heslo i všude tam, kde ho využíváte pro práci s poštou, pro přihlašování na počítač, pro přihlašování na počítač s klientem sitě Novell atd.
2
3 Změna se týká** **systémů využívajících jednotné heslo viz [[Kde je jaké heslo?>>uzivatel.hesla.idm-usage.WebHome]] (netýká se **Citrix **Metaframe - útvary 9530 a 9525).
4
5 **Změna jednotného hesla přes web, reset hesla kartou:**
6
7 * [[Změňte si jednotné heslo přes web>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/zmena-hesla/]]
8 Změna jednotného hesla (LDAP) pomocí webového formuláře.
9
10 * [[Reset hesla kartou>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.reset-hesla.WebHome]]
11 V případě, že se Vám nepodaří změnit si heslo přes uvedený webový formulář, zřejmě jste vyčerpali limit pro provedení změny hesla a účet se zablokoval.
12 Je nutno si heslo resetovat na provizorní heslo a poté jej bez odkladu změnit na heslo trvalé.
13
14
15 **Změna hesla pro přihlášení do operačního systému počítače:**
16
17 Pokud používáte pro přihlašování na pracovní stanici MS Windows totéž heslo, změnte jej dle návodů:
18
19 * [[MS Windows 7>>uzivatel.hesla.os-win7.WebHome]]
20 * [[MS Windows 8>>uzivatel.hesla.os-win8.WebHome]]
21
22
23 **Po změně hesla si toto nové heslo změňte také v klientovi pro čtení pošty:**
24
25 * **Microsoft Outlook** - při načítání pošty bude jak pro účty využívající POP3/IMAP, tak i pro Microsoft Exchange vyvoláno dialogové okno pro zadání uživatelského jména a hesla se zaškrtávacím políčkem pro uložení nového hesla (Zapamatovat heslo).\\
26 ** Alternativně pro poštu využívající POP3/IMAP můžete také postupovat přes menu **Nástroje → E-mailové účty.. → Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty → **tlačítko **Změnit na vašem účtu → **sekce **Přihlašovací informace → Heslo**
27
28 * **Microsoft Outlook Express** - při načítání pošty bude vyvoláno dialogové okno pro zadání uživatelského jména a hesla.\\
29 ** Alternativně také můžte postupovat přes menu **Nástroje → Účty → **záložka **Pošta → **tlačítko **Vlastnosti na vašem účtu → **záložka **Servery → **sekce **Server příchozí pošty → Heslo**
30
31 * **Mozilla Thunderbird** vypíše výstrahu např. "Příklad Pass nebyl úspěšně proveden..." a budete vyzváni k zadání hesla s možnou volbou uložit heslo do Správce hesel.\\
32 ** Alternativně také můžte postupovat přes menu **Nástroje → Možnosti → **záložka **Bezpečnost → **karta **Uložená hesla → **tlačítko **Zobrazit hesla → **označte váš účet a stiskněte tlačítko **Odebrat → **po uzavření dialogů a pokusu o načtení pošty bude vyvolán dialog s výzvou k zadání hesla.
33
34
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava