Show last authors
1 1. Formulář vyplňte podle obrázku. Použijte SSO/LDAP heslo. Klikněte na **"Configure manually"**.
2 \\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
3
4 1. Část formuláře týkající se manuální konfigurace vyplňte podle obrázku a klikněte na tlačítko **"Re-test"**. Funkce Re-test způsobí aktualizaci autentifikačních metod v závislosti na zvoleném zabezpečení připojení, příp. nastaví autentifikační metodu automaticky.
5 \\[[[[image:2.png]]>>attach:2.png]]
6
7 1. Zkontrolujte nebo opravte nastavení polí podle obrázku a poté klikněte na **"Done"**.
8 \\[[[[image:3.png]]>>attach:3.png]]
9
10 1. Nyní budete přesměrováni na přihlašovací formulář na stránkách univerzity, kde vyplňte své **osobníČíslo@vsb.cz** a **univerzitní heslo** a klikněte na **"Sign in"**.
11 \\[[[[image:4.png]]>>attach:4.png]]
12
13 1. Povolte aplikaci provádět požadované operace kliknutím na tlačítko **"Accept"**.
14 \\[[[[image:5.png]]>>attach:5.png]]
15
16 1. Vytvoření účtu potvrďte tlačítkem **"Finish"**.
17 \\[[[[image:6.png]]>>attach:6.png]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava