MS Office 365

Naposledy změněno 03.05.2022 12:26

logo.png

Upozornění:

Přístup ke službě MS Office 365, ztrácíte v den, kdy ukončíte vztah s VŠB-TUO, který Vás k používání těchto služeb opravňuje. Tento postup vyžadují pravidla daná dodavatelem firmou Microsoft. Zálohujte si proto včas veškerá potřebná data. Jejich pozdější zpřístupnění již nebude možné!

Důležité upozornění určené všem studentům a zaměstnancům VŠB-TUO, kteří mají e-mailovou schránku hostovanou v cloudu Microsoft Office 365 na tzv. Exchange Online. Jedná se tedy o všechny uživatele, kteří využívají služby poštovního serveru Microsoft Exchange: Informace k vyřazení základního ověřování pro přístup k Exchange Online.

Dne 31. 1. 2014 byl na VŠB-TUO zahájen provoz cloudové služby Office 365 pro studenty a 5. 3. 2014 rovněž pro zaměstnance. Bližší informace o službě získáte zde: http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/.

Studentům i zaměstnancům jsou licence přidělovány automaticky.

VŠB-TUO má v rámci služby Office 365 předplacen licenční plán Office 365 Education A2. Přehled dostupných licenčních plánů a služeb poskytovaných v rámci jednotlivých plánů naleznete zde http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/porovnani-planu-office-365-education-FX103045755.aspx.

Co Office 365 nabízí:

Přístup přes webového rozhraní:

MS Office:

Konfigurace pošty v mobilních zařízeních a poštovních klientech:

V případě problémů zadejte požadavek do HelpDesku

Vzhledem k rozšířenosti této služby, může pokročilý uživatel vyřešit většinu problémů, vyhledáváním na internetu. Je potřeba počítat s tím, že většina takto získaných informací je v angličtině.

Značky:
 
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava