Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 30.07.2021 10:29

From version 7.7
edited by Denisa Wernerová
on 13.05.2016 12:34
To version 7.8
edited by Denisa Wernerová
on 13.05.2016 12:53
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -18,7 +18,7 @@
18 18  
19 19  Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Digicert, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
20 20  
21 -=== Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty: ===
21 +=== 1. Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty: ===
22 22  
23 23  Tyto certifikáty jsou (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydávány studentům a zaměstnancům VŠB**(%%) - Technické univerzity Ostrava.
24 24  
... ... @@ -29,7 +29,7 @@
29 29  * [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>doc:os-cer-tcs]]
30 30  {{id name="tcs_certifikat"/}}
31 31  
32 -=== Serverové certifikáty TCS: ===
32 +=== 2. Serverové certifikáty TCS: ===
33 33  
34 34  vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
35 35  
... ... @@ -44,9 +44,9 @@
44 44  == Speciální typy certifikátů na VŠB: ==
45 45  
46 46  Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
47 +{{id name="kvalifikovany_certifikat"/}}
48 +===3. Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu===
47 47  
48 -**{{id name="kvalifikovany_certifikat"/}}Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu**
49 -
50 50  * VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydání je zpoplatněno.**
51 51  
52 52  * [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:postsignum]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava