Wiki source code of Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 24.10.2019 12:34

Show last authors
1 {{info}}
2 (% style="font-size: 18px;" %)Důležité informace(%%)
3
4 **Podporované prohlížeče:**
5 * Jsou podporovány prohlížeče Firefox do verze 68 včetně, Safari a Internet Explorer (nikoliv Edge). Prohlížeč Chrome již nelze k vydání osobního certifikátu použít z důvodu odstranění přístupu k úložišti klíčů výrobcem aplikace, firmou Google. Stejný problém je i u prohlížečů Mozilla Firefox verze 69 a novějších. [Zdroj: https://pki.cesnet.cz/cs/tcs-personal-user.html]
6 {{/info}}
7
8 Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.
9
10 Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=35]].
11
12
13 == Certifikáty Trusted Certificate Service: ==
14
15 Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Digicert, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
16
17 === 1. Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty: ===
18
19 Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány studentům a zaměstnancům VŠB**(%%) - Technické univerzity Ostrava.
20
21 Slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Sdružení CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.
22
23 * [[Postup pro vygenerování a import osobního certifikátu>>doc:uzivatel.certifikaty.os-cer-tcs.WebHome]]
24
25 === 2. Serverové certifikáty TCS: ===
26
27 Vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
28
29 * [[Postup vytvoření žádosti o serverový certifikát TCS>>url:http://tcs.cesnet.cz||rel="__blank"]]
30
31
32 == Speciální typy certifikátů na VŠB: ==
33
34 Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
35
36 === 3. Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ===
37
38 VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color:#990000" %)**vydání je zpoplatněno.**
39
40 * [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:uzivatel.certifikaty.postsignum.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava