Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 24.10.2019 12:34

Důležité informace

Podporované prohlížeče:

  • Jsou podporovány prohlížeče Firefox do verze 68 včetně, Safari a Internet Explorer (nikoliv Edge). Prohlížeč Chrome již nelze k vydání osobního certifikátu použít z důvodu odstranění přístupu k úložišti klíčů výrobcem aplikace, firmou Google. Stejný problém je i u prohlížečů Mozilla Firefox verze 69 a novějších. [Zdroj: https://pki.cesnet.cz/cs/tcs-personal-user.html]

Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.

Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava.
 

Certifikáty Trusted Certificate Service:

Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Digicert, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu není nutná instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.

1. Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty:

Tyto certifikáty jsou vydávány studentům a zaměstnancům VŠB - Technické univerzity Ostrava.

Slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Sdružení CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.

2. Serverové certifikáty TCS:

Vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.

Speciální typy certifikátů na VŠB:

Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.

3. Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho vydání je zpoplatněno.

Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava