Od verze 12.1
změnil(a) Denisa Wernerová
k 29.08.2017 12:44
Na verzi 12.2
změnil(a) Denisa Wernerová
k 26.06.2019 11:47
Změnit komentář: Žádné komentáře k této verzi

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -7,11 +7,11 @@
7 7  
8 8  Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.
9 9  
10 -Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>url:http://idesk.vsb.cz]].
10 +Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=35]].
11 11  
12 -* [[image:ic_ca.gif]] [[Osobní certifikáty TCS (TCS-P)>>uzivatel.certifikaty||anchor="TCS_osobni"]] (podpisové)
13 -* [[image:ic_ca.gif]] [[Serverové certifikáty TCS>>uzivatel.certifikaty||anchor="tcs_certifikat"]]
14 -* [[image:ic_ca.gif]] [[Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.>>uzivatel.certifikaty||anchor="kvalifikovany_certifikat"]]
12 +* [[Osobní certifikáty TCS (TCS-P)>>uzivatel.certifikaty||anchor="TCS_osobni"]] (podpisové)
13 +* [[Serverové certifikáty TCS>>uzivatel.certifikaty||anchor="tcs_certifikat"]]
14 +* [[Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.>>uzivatel.certifikaty||anchor="kvalifikovany_certifikat"]]
15 15  
16 16  
17 17  == Certifikáty Trusted Certificate Service: ==
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  
21 21  === 1. Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty: ===
22 22  
23 -Tyto certifikáty jsou (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydávány studentům a zaměstnancům VŠB**(%%) - Technické univerzity Ostrava.
23 +Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány studentům a zaměstnancům VŠB**(%%) - Technické univerzity Ostrava.
24 24  
25 25  {{id name="TCS_osobni"/}}[[**Osobní certifikát TCS**>>url:https://tcs.cesnet.cz/]] (podpisový)
26 26  
... ... @@ -27,11 +27,11 @@
27 27  * slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Sdružení CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.
28 28  
29 29  * [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>doc:uzivatel.certifikaty.os-cer-tcs.WebHome]]
30 -{{id name="tcs_certifikat"/}}
30 +{{id name="tcs_certifikat"/}}
31 31  
32 32  === 2. Serverové certifikáty TCS: ===
33 33  
34 -vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
34 +vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
35 35  
36 36  **Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát**, registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[Serverové cerifikáty TCS>>url:http://tcs.cesnet.cz||rel="__blank"]].
37 37  
... ... @@ -46,6 +46,6 @@
46 46  
47 47  === Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ===
48 48  
49 -VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydání je zpoplatněno.**
49 +VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color:#990000" %)**vydání je zpoplatněno.**
50 50  
51 51  * [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:uzivatel.certifikaty.postsignum.WebHome]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava