Zdrojový kód wiki WiFi

Naposledy změněno Denisa Wernerová 07.06.2024 12:32

Hide last authors
Denisa Wernerová 42.3 1 VŠB-TUO poskytuje svým zaměstnancům a studentům možnost bezdrátového připojení (WIFI) do své sítě TUONET.
bac0025 1.2 2 Připojení do sítě je možno realizovat prostřednictvím následujících WIFI bezdrátových sítí:
3
Denisa Wernerová 40.2 4 = EDUROAM - preferované připojení =
bac0025 1.3 5
Denisa Wernerová 36.1 6 Tato síť umožňuje WiFi připojení jak na VŠB-TUO, tak i ve WiFi sítích jiných akademických institucí zapojených do mezinárodního projektu [[eduroam>>tuonet.wifi.eduroam.WebHome]]. Návštěvám z těchto akademických institucí pak umožňuje připojení na VŠB-TUO. Další návody můžete nalézt na stránkách projektu [[eduroam.cz>>url:http://www.eduroam.cz/doku.php?id=cs:uzivatel:sw:uvod]].
bac0025 1.3 7
Denisa Wernerová 40.2 8 {{warning}}
9 (% style="color:#cc0000" %)Přihlašovací jméno je nutné uvádět ve formátu **login@vsb.cz**, tedy např. abc123@vsb.cz, jak je tomu uvedeno v návodech. Tato syntaxe uživatelského jména je striktně vyžadována. Aby uživatel VŠB-TUO mohl využívat služeb sítě EDUROAM, musí mít nastaveno tzv. [[(% style="color: rgb(204, 0, 0); color: rgb(204, 0, 0)" %)**wifi heslo**>>doc:uzivatel.hesla.wifi-heslo.WebHome]](%%).
10 {{/warning}}
Denisa Wernerová 3.24 11
Denisa Wernerová 41.1 12 == A) Automatická konfigurace (eduroam CAT/geteduroam) ==
bac0025 1.3 13
Denisa Wernerová 40.2 14 1. Vymažte ze systému předchozí profily sítě eduroam, pokud nějaké máte.
Denisa Wernerová 41.2 15 1. Na webu [[eduroam.cz>>https://www.eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/uvod]] je uveden přehled operačních systémů konfigurovatelných pomocí eduroam CAT / geteduroam.
Denisa Wernerová 42.1 16 (% style="color:#c0392b" %)**Android verze >= 8.0 je konfigurovatelná pouze pomocí aplikace geteduroam.** - [[Návod pro automatickou konfiguraci na Androidu>>doc:.android-eduroam.automaticka-konfigurace.WebHome]]
Denisa Wernerová 41.2 17 1*. **Eduroam CAT:** můžete použít [[**přímý odkaz**>>url:https://cat.eduroam.org/?idp=1175&profile=2070]] na stažení instalátoru nebo na stránkách [[https:~~/~~/cat.eduroam.org/>>url:https://cat.eduroam.org/]]** **zvolte "stáhněte si svůj instalační program eduroam".
18 1*. **geteduroam:** ke stažení na webu [[https:~~/~~/www.geteduroam.app/>>https://www.geteduroam.app/]].
Kateřina Baierová 42.2 19 1. Zvolte organizaci VŠB - Technická univerzita Ostrava.
Denisa Wernerová 41.2 20 1. Po spuštění instalátoru zadejte přihlašovací jméno ve formátu **login@vsb.cz**.
21 1. Zadejte své [[**wifi heslo**>>doc:uzivatel.hesla.wifi-heslo.WebHome]].
Pavel Jeníček 7.1 22
Denisa Wernerová 41.4 23 Systémy automatické konfigurace jsou koncipovány jako platforma pro spolupráci subjektů zapojených do projektu eduroam a nejsou vyvíjeny ani spravovány VŠB-TUO. Instalační programy mění parametry zabezpečení ve vašem přístroji, vždy byste se měli ujistit, že pochází z důvěryhodného zdroje.
Pavel Jeníček 7.1 24
25
Denisa Wernerová 41.1 26 == B) Manuální konfigurace ==
Pavel Jeníček 7.1 27
Martin Výlet 39.1 28 * [[Windows 11>>doc:.win11-eduroam.WebHome]]
Denisa Wernerová 3.15 29 * [[Windows 10>>tuonet.win10-eduroam]]
bac0025 1.3 30 * [[Linux - Ubuntu>>tuonet.linux-eduroam]]
Denisa Wernerová 3.10 31 * [[MacOS X>>tuonet.macos-eduroam]]
ser0018 2.1 32 * [[iPhone, iPad>>tuonet.iphone-eduroam]]
33 * [[Android>>tuonet.android-eduroam]]
Denisa Wernerová 40.2 34
bac0025 1.3 35
Denisa Wernerová 40.2 36 = TUONET-SIMPLE =
bac0025 1.4 37
Pavel Jeníček 5.1 38 Síť určená pro koncová zařízení (např. PDA, MDA), která **nepodporují žádné autentizační a šifrovací mechanismy**, popř. jsou s nimi technické problémy.
Denisa Wernerová 37.1 39 Proč používání sítě tuonet-simple není bezpečné je popsáno [[zde>>tuonet.wifi.nastaveni-tuonet-simple.WebHome]].
bac0025 1.4 40
Pavel Jeníček 12.1 41 Síť tuonet-simple vyžaduje od uživatele **periodickou reautentizaci** po uplynutí doby **20 minut** od odeslání autentizačního formuláře.
Pavel Jeníček 5.1 42
Denisa Wernerová 3.3 43 **Návody:**
bac0025 1.4 44
Denisa Wernerová 37.1 45 * [[Návod na nastavení tuonet-simple>>tuonet.wifi.nastaveni-tuonet-simple.WebHome]]
Denisa Wernerová 3.19 46
Denisa Wernerová 3.13 47
Denisa Wernerová 40.2 48 = TUONET-GUEST =
bac0025 1.4 49
Martin Pustka 27.1 50 Síť je určena pro uživatele s vytvořeným účtem s omezenou platností, tzv. "guest access". Do této sítě se mohou připojit individuální návštěvy VŠB-TUO, popř. uživatelé při konání různých akcí jako konference apod.
bac0025 1.4 51
52 **Jak požádat o zřízení služby**
53
Martin Výlet 39.1 54 O zřízení dočasného přístupu žádají zaměstnanci VŠB-TUO prostřednictvím [[IT Helpdesku>>helpdesk.WebHome]] nebo lze kontaktovat [[fakultní správce>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]], kteří také mají toto oprávnění. Zřízené přístupy jsou časově omezené a určené jen pro výkon činností souvisejících s pracovními, výzkumnými nebo výukovými účely.
bac0025 1.4 55
56 V žádosti je nutno uvést:
57
58 * identita hosta (jméno, příjmení, emailová adresa)
Martin Výlet 39.1 59 * od a do kdy má být hostovský účet zřízen
bac0025 1.4 60 * účel, pro který je přístup zřizován
61
62 **Parametry služby**
Martin Výlet 39.1 63 Uživatelé této sítě jsou připojováni mimo síť VŠB-TUO, pouze mají přístup k síti Internet. Přístupy se zřizují pouze uživatelům, kteří nemají standardní přístup do WiFi sítě VŠB-TUO (eduroam,...) a to na maximálně **14 dní**. Po zřízení je účet aktivní během jedné minuty.
bac0025 1.4 64
Denisa Wernerová 42.3 65 Na emailovou adresu hosta a případně garanta přístupu (zaměstnanec VŠB-TUO) jsou následně zaslány pokyny pro přístup vč. přihlašovacích údajů.
bac0025 1.4 66
67 Autentizace do sítě tuonet-guest probíhá automatickým přesměrováním stránky webového prohlížeče na autentizační formulář (stejně jako u sítě tuonet-simple).
68
69
Denisa Wernerová 41.1 70 = TUONET-IOT =
Martin Výlet 39.1 71
Denisa Wernerová 40.1 72 Síť je určena pouze pro zařízení, která svým charakterem spadají do skupiny** "Internet of Things" (IoT)** a zároveň nepodporují/neumí autentizační metodu EAP-PEAP. Mohou to být např. moduly **ESP či Arduino, chytré TV** a ostatní zařízení, která jsou provozována za **účelem** **vědy, výzkumu, výuky, zajištění provozu či prezentace univerzity**.
Martin Výlet 39.1 73
74 Autentizace do sítě probíhá pomocí **IPSK (Identity PSK)**, což znamená, že je použita metoda WPA2-PSK (AES), ale každé zařízení má pro připojení vytvořeno své unikátní heslo. WPA-PSK (TKIP) není podporován.
75
76 Identifikace zařízení je na základě MAC adresy a o registraci takového zařízení je potřeba požádat [[Helpdeskové pracoviště útvaru CIT>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=5]] nebo na kl. 5666.
77
78 Výstupem registrace je seznam MAC adres, k nim příslušná (PSK) hesla a IP adresy, které zařízení budou z DHCP dostávat. Tento seznam zařízení můžete zobrazit na [[https:~~/~~/innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/registrovana-zarizeni/>>https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/registrovana-zarizeni/]] .
79
80 Zařízení nepodporující protokol DHCP není možné připojit.
81
82 Platnost registrace zařízení je stejná jako u standardní registrace pc/ntb/tiskárny. Tj. je vázaná na platnost loginu osoby, která registraci provedla.
83
84 Každé koncové zařízení zapojené do sítě tuonet-iot je rychlostně omezeno na **8 Mbps**, zařízení **mají veřejné IPv4 a IPv6 adresy a mají konektivitu do Internetu i do školní sítě**. Zařízení také mohou komunikovat mezi sebou.
85
Denisa Wernerová 41.2 86 (% style="color:#e74c3c" %)**Tato síť má pilotní charakter, její parametry se mohou v průběhu času měnit, nemusí být dostupná na všech AP v kampusu nebo může být zrušena. **(%%)
87 (% style="color:#e74c3c" %)
Martin Výlet 39.1 88
Denisa Wernerová 41.1 89 = Další informace =
Martin Výlet 39.1 90
Kateřina Baierová 42.2 91 * [[Často kladené dotazy>>doc:faq.sit.wifi.WebHome]] uživatelů k připojením počítače do WiFi - bezdrátové sítě VŠB-TUO.
Martin Výlet 39.1 92 * Pokud se Vám nepodaří vaše zařízení dle uvedené dokumentace zprovoznit, obraťte se prosím na vašeho [[správce fakulty/útvaru>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]].
bac0025 1.5 93 * Zkontaktovat [[Helpdeskové pracoviště>>helpdesk.WebHome]] útvaru CIT můžete pomocí [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/]] nebo na kl. 5666.