Zdrojový kód wiki Přístup na VPN z MacOS

Naposledy změněno Petr Havlíček 03.08.2023 12:57

Show last authors
1 V operačním systému MacOS je nejvýhodnější použít klienta Cisco AnyConnect VPN client. Tento klient umožňuje připojení k VPN koncentrátoru pomocí webového prohlížeče, např. Safari.
2
3 Funkčnost ověřena na MacOS 11.2 včetně zařízení s procesory Apple M1.
4
5 **Postup instalace:**
6
7 1. Zobrazte si v prohlížeči stránku:** https:~/~/vpn.vsb.cz **
8 Do pole **JMENO** zadejte své osobní číslo a heslo (stejné jako do pošty). V poli **SKUPINA** ponechejte VSB, případně si vyberte některou z [[dalších možností>>tuonet.vpn.vpn-skupiny.WebHome]].
9 \\[[[[image:login.png]]>>attach:login.png||rel="__blank"]]
10
11 1. Zaškrtněte checkbox **Allow all applets from..** a potvrďte přístup appletu tlačítkem **Allow**. Dále můžete být vyzváni k povolení některých změn zadáním Vašeho uživatelského jména a hesla. VPN spojení se naváže a můžete pracovat. Okno prohlížeče je nyní možné zavřít. Také okno AnyConnect VPN klienta můžete zavřít.
12 \\[[[[image:006.gif]]>>attach:006.gif||rel="__blank"]]
13
14 1. Po skončení práce je třeba ukončit VPN spojení kliknutím na ikonku s kladkou [[image:ico.bmp]], která je obvykle nahoře ve stavovém řádku, tlačítkem **Disconnect**.
15 \\[[[[image:007.gif]]>>attach:007.gif||rel="__blank"]]
16
17 1. Po prvním spuštění Cisco AnyConnect VPN klienta zůstane klient na počítači nainstalován pro další použití. Jeho další spuštění je možné nejen dříve popsaným postupem z prohlížeče, ale i přímým spuštěním aplikace **GO → Applications → Cisco → Cisco AnyConnect VPN Client**. Varianta přímého spuštění si ještě vyžádá potvrzení spuštění, zadání adresy VPN koncentrátoru (viz bod č.2, zadávejte bez https:~/~/, čili jen vpn.vsb.cz atd.), zadání skupiny a uživatelského jména s heslem (viz bod č. 2).
18 \\[[[[image:008.gif]]>>attach:008.gif||rel="__blank"]]
19 \\[[[[image:009.gif]]>>attach:009.gif||rel="__blank"]]
20 \\[[[[image:010.gif]]>>attach:010.gif||rel="__blank"]]