Síťová připojení - nastavení sítě

Naposledy změněno Denisa Wernerová 03.08.2023 12:57

Obecná nastavení potřebná pro připojení počítače do počítačové sítě univerzity TUONET. Jak zjistit MAC adresu, IP adresu, nastavit automatické získání IP adresy, návody pro řešení problémů s připojením.

Nastavení pro připojení k síti a klient sítě Microsoft:

Pro připojení počítače do univerzitní sítě TUONET je nutno mít nastaveno automatické získání IP adresy a adresy serveru DNS. Pro ASPI a některé síťové tiskárny je nutno mít nastaveno klienta sítě Microsoft.

Nastavení vlastností TCP/IP protokolu 

 • Nastavení vlastností TCP/IP protokolu pro automatické získání IP adresy a adresy serveru DNS ve Windows a na bezdrátovém (WIFI) adaptéru.

Vypnutí funkce tunelování IPv6 ve Windows

 • Vypnutí funkce tunelování IPv6 je doporučeno provést např. pro správné fungování el. pošty Exchange na VŠB-TUO, při problémech s rychlostí načítání webových stránek přes IPv6 tunelová připojení, mapování síťových disků atd.

Klient sítě Microsoft

 • Umožňuje vašemu počítači používat prostředky v síti Microsoft Network. Nezbytné pro ASPI a pro některé síťové tiskárny.
   

Zjištění IP adresy a její oprava:

Jak při problémech s připojením zjistit nebo opravit IP adresu.

IP adresa

 • Zjištění IP adresy počítače, která identifikuje Váš počítač v prostředí Internetu.

Oprava IP adresy

 • Jak opravit IP adresu při problémech s připojením do sítě. Přes Ovládací panely nebo přes příkazový řádek (cmd).
   

Zjištění MAC adresy:

MAC adresa 

 • Jak zjistit MAC adresu počítače. MAC adresa je sestava písmen A až F a čísel 0 až 9 a jednoznačně identifikuje váš síťový adaptér (síťovou kartu).
   

Další návody které využijete při detekci problémů s připojením:

Jak poznat co je "drátové" připojení a co WIFI

 • Jak poznat co je síťové připojení do "drátové" sítě a co WIFI do "bezdrátu". Častým omylem u registrace notebooků do "drátové" sítě je záměna síťového ethernetového adaptéru za wifi adaptér.

Ping - ověření připojení k univerzitní síti

 • Ověření funkčnosti připojení k univerzitní síti pomocí příkazu ping.

Výpis příkazů - ověření připojení k univerzitní síti

 • Výpis příkazů ipconfig /all, arp -a, route print pro ověření problémů s připojením do sítě univerzity.

Síťové adaptéry ve správci zařízení

 • Zobrazení síťových zařízení ve správci zařízení, kontrola zda není adaptér zakázán, detekce ručního nastavení MAC adresy, vrácení změn ovladače.

Vymazání mezipaměti DNS

 • Návod na vymazání mezipaměti DNS Resolver ve Windows